Zasady organizacyjne Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

ZASADY ORGANIZACYJNE OBOWIĄZUJĄCE w CDE w Kaliszu

1. CDE przekazuje ofertę szkoleniową w formie broszurki (do końca sierpnia każdego roku) oraz w formie ulotki z bieżącą informacją o planowanych kursach (raz w miesiącu) do placówek oświatowych. Ulotki wysyłane są w formie email newslettera lub przesyłane pocztą.
Ponadto prezentuje ją na stronie internetowej www.centrumcde.pl

2. Uczestnikiem zajęć jest osoba, która zgłosi się na wybraną formę oraz na pierwszych zajęciach uiści stosowną opłatę (o ile organizator nie określi innego sposobu płatności). Zainteresowany wbraną formą szkolenia przesyła zgłoszenie najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

3. Na około 10 dni przed rozpoczęciem kursu osoby zgłoszone są powiadamiane przez CDE telefonicznie lub w formie pisemnej (e-mail).

4. CDE oczekuje od osób zgłaszających się na poszczególne formy doskonalenia potwierdzenia uczestnictwa lub w przypadku rezygnacji z udziału powiadomienia o niej telefonicznie organizatorów.

5. Każdy kurs realizowany jest w wymiarze czasowym podanym w ofercie z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej. Jedna godzina dydaktyczna trwa 45 minut.

6. CDE wydaje osobom kończącym:
- kurs kwalifikacyjny – świadectwo kwalifikacyjne,
- kurs doskonalący w wymiarze co najmniej 6 godzin dydaktycznych – zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego,
- kurs doskonalący do 6 godzinach dydaktycznych – poświadczenie udziału.

7.  Każdy kurs w CDE jest ewaluowany. Formy krótsze - ewaluacją punktową, formy dłuższe  - opisową.

8. Warunkiem ukończenia danej formy i otrzymania odpowiedniego dokumentu jest udział w co najmniej 90% zajęć. W przypadku przekroczenia podanego limitu liczba godzin wpisana na zaświadczeniu będzie odpowiednio pomniejszana. Za tę część godzin CDE nie przewiduje zwrotu pieniędzy.

9. CDE przeprowadza szkolenia w planowanym terminie w przypadku potwierdzonego minimum ilości uczestników szkolenia, które ustalane jest na podstawie potwierdzonych zgłoszeń udziału.

10. CDE zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w terminach szkoleń, o których informuje zgłoszone osoby telefonicznie, poprzez e-mail lub przesyła informację na adres szkoły/placówki. Ponadto informacje o ewentualnych zmianach zamieszczone są na stronie www.centrumcde.pl w zakładce bieżąca oferta.

11. CDE nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przybycia na szkolenie osób uprzednio nie zgłoszonych w wyznaczonym terminie.

 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 RODO, uprzejmie prosimy o możliwość przesyłania wiadomości drogą elektroniczną i utrzymanie tego kontaktu.

Administratorem danych jest Centrum Doskonalenia Edukacyjnego , ul. Targowa 20/4 62-800 Kalisz (dalej: Centrum CDE). Centrum CDE przetwarza Pani/Pana dane dla celów związanych z prowadzeniem korespondencji mailowej. Podane dane będą przetwarzane na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 pkt a)  zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek wyłącznie ich podanie umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej (dot. adresu email).  

Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę, co spowoduje niezwłoczne usunięci ich przez Centrum CDE z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail cde@centrumcde.pl bądź pisemnego na adresy wskazane w zdaniu pierwszym.  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji i czas wygaśnięcia wszelkich roszczeń przez Panią/Pana do Centrum CDE oraz przez Centrum CDE do Pani/Pana lub aż do cofnięcia zgody.  

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

Odbiorcą Pana/Pani danych są podmioty świadczące usługi hostingowe.  

Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu. 

Dane nie są transferowane poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowej. 


 

 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort