Treningi umiejętności Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

68. Emisja i higiena głosu.

ADRESACI: nauczyciele, wykładowcy akademiccy, pracownicy placówek   oświatowych, pedagodzy, psycholodzy.
CELE Po zakończeniu szkolenia uczestnik posiada umiejętności z zakresu:

 • prawidłowego oddychania (również w warunkach stresu)
 • prawidłowej fonacji
 • poprawnej wymowy
 • prawidłowej pracy głosem w warunkach wystąpień publicznych
 • higieny i profilaktyki chorób głosu
 • praktycznych metod pracy nad głosem.

Liczba godzin: 16 (szkolenie weekendowe: 2 dni po 6/8 godz.)
Liczba uczestników 15-25
Prowadzący : dr Karina Szafrańska
Koszt: 180 zł

NOWOŚĆ:  1-N. Technika i wyrazistość mowy.

Adresat: osoby zawodowo posługujące się głosem

Cele: Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • Operować głosem w warunkach wystąpień publicznych
 • Synchronizować pauzy oddechowe z treścią wypowiedzi
 • Świadomie używać prozodycznych elementów  mowy ( w szczególności prowadzenie frazy, stosowanie pauzy i akcentów w wyrazach i zdaniach zgodnie z zasadami wymowy polskiej) 
 • Zna podstawowe zasady interpretacji tekstu
 • Zna zasady poprawnej wymowy


Liczba godzin :  16 (szkolenie weekendowe: 2 dni po 6/8 godz.)
Liczba uczestników 15-25
Prowadzący : dr Karina Szafrańska
Odpłatność : 180 zł

 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort