Kursy kwalifikacyjne Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

 

Kurs języka angielskiego dla nauczycieli- przygotowanie do PTE General Level 3


Zapraszamy wszystkich nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych na intensywne kursy języka angielskiego przygotowujące do egzaminu międzynarodowego PTE General Level 3 (poziom B2).

Dyplom uzyskany po zdaniu egzaminu uprawnia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych zgodnie z zapisami w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Rozporządzenie MEN z dn. 30 maja 2014 r.).


Wszystkie kursy prowadzone są w systemie intensywnym (zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po cztery godziny lekcyjne), który pozwala przyswoić wiedzę z zakresu 120-godzinnego kursu w trakcie 30 spotkań z lektorem, a tym samym podnieść kompetencje językowe o jeden poziom w ciągu około pół roku.


Na każdym poziomie szczególny nacisk położony jest na praktyczne przygotowanie uczestników do pozytywnego zdania egzaminu PTE General Level 3. Wszystkie kursy prowadzone są według sprawdzonego programu autorskiego i odbywają się w małych grupach w Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu. Kursy językowe obejmują następujące poziomy zaawansowania:


A0 – A1 – poziom elementarny (60 godzin)

A1 – A2 – poziom podstawowy (120 godzin)

A2 – B1 – poziom niżej średnio zaawansowany (120 godzin)

B1 – B1+ – poziom średnio zaawansowany (120 godzin)

B1+ - B2 – poziom wyżej średnio zaawansowany/przygotowanie do egzaminu (60 godzin)


Cennik wszystkich szkoleń i kursów znajduje się na końcu publikacji.

 

Dzięki współpracy z Centrum Szkoleniowym Concepti umożliwiamy zdawanie

egzaminów z języka angielskiego w Kaliszu.


Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu można przystąpić do następujących egzaminów:

A1 – podstawowy

Poziom 1 – średnio zaawansowany niższy (A2)

Poziom 2 – średnio zaawansowany (B1)

Poziom 3 – średnio zaawansowany wyższy (B2)

Poziom 4 – zaawansowany (C1)

Poziom 5 – biegły (C2)

W Polsce egzamin PTE General honorowany jest przez:

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od przyszłych nauczycieli języka angielskiego, także nauczycieli wychowania przedszkolnego planujących prowadzić zajęcia językowe

  • Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego

  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako zwolnienie z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego

  • renomowane uczelnie w Polsce i za granicą.

 


81. Kurs kwalifikacyjny dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

ADRESACI: osoby zainteresowane podjęciem pracy w charakterze kierownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży, spełniające wymagane prawem kryteria. (szczegóły na www.centrumcde.pl)

Celem szkolenia jest przygotowanie kierownika placówki wypoczynku do planowania i organizacji pracy w placówce wypoczynku, kierowania kadrą pedagogiczną i personelem administracyjno-obsługowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Liczba godzin

10

Zgłoszenia przez cały rok


82. Kurs wychowawców kolonijnych.

ADRESACI: osoby zainteresowane podjęciem pracy w charakterze wychowawców kolonijnych, spełniające wymagane prawem kryteria.

Szczegóły na www.centrumcde.pl

Celem szkolenia jest przygotowanie wychowawcy kolonijnego do podjęcia pracy w placówce wypoczynku.

Liczba godzin

36

Zgłoszenia przez cały rok


83. Pierwsza pomoc przedmedyczna BLS.

ADRESACI: wszyscy pracownicy placówek oświatowych.

TEMATY KURSU:

1. Podstawowe czynności ratujące życie (BLS).

2. Postępowanie w sytuacji zakrztuszenia.

3. Postępowanie w sytuacjach utraty przytomności (padaczka, omdlenia)

4. Pierwsza pomoc w urazach (krwawienia, złamania, zwichnięcia)

5.Ćwiczenia praktyczne na manekinie - podstawowe czynności ratujące życie

(zastępczy masaż i oddech), pozycja boczna ustalona.

Liczba godzin

10

Zgłoszenia przez cały rok


 


 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort