Projekty Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji pragnie Państwa zaprosić do udziału w projekcie:

„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”. 

Jako biuro rekrutacyjne Centrum Doskonalenia Edukacyjnego współpracujące z „MIR CONSULTING Szymon Mironowicz” – realizatorem projektu w województwie wielkopolskim prowadzimy rekrutację na terenie Południowej Wielkopolski.

 • Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rekomendowany przez Kuratorium i Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowanych do kadr zarządzających​ placówek oświatowych w województwie WIELKOPOLSKIM​.
 • W projekcie mogą wziąć udział dyrektorzy/wicedyrektorzy/kierownicy zespołów przedmiotowych/ kierownicy świetlic szkół/przedszkoli z terenu województwa wielkopolskiego.
 • Z jednej placówki może wziąć udział tylko jedna.
 • Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona​, w projekcie przewidziany jest udział średnio, co 10 szkoły/przedszkola z województwa wielkopolskiego.
 • Proponujemy bezpłatne szkolenia projektowe w Kaliszu dla dyrektorów, którzy cenią sobie wygodę i merytorykę na najwyższym poziomie. 

  HARMONOGRAM SZKOLEŃ PROJEKTOWYCH DLA DYREKTORÓW w 2019/ Kalisz 

Grupa

Termin I zjazd

Termin II zjazd

Termin III zjazd

Miejsce

G 8   

13-15.09.2019

27-29.09.2019

4-6.10.2019

Kalisz

zakwaterowanie w hotelu

G 18    

11-13.10.2019

18-20.10.2019

8-10.11.2019

Kalisz

zakwaterowanie w hotelu

G 30

25-27.10.2019

15-17.11.2019

22-24.11.2019

Kalisz

zakwaterowanie w hotelu

 Korzyści z udziału w projekcie. W ramach projektu zakwalifikowani uczestnicy korzystają z następujących form wsparcia:

 • wyjazdowe lub stacjonarne/weekendowe szkolenie warsztatowe w grupach 16 osobowych, 72 godz. dydaktyczne w trzech zjazdach po 3 dni. Całe szkolenie bezpłatne - noclegi, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe​.
 • wsparcie indywidualnego zewnętrznego doradcy dla każdego uczestnika w ilości 24 godz. zegarowych w indywidualnym procesie wspomagania w danej placówce
 • doradca przyjeżdża do danej placówki i czynnie wspiera proces wspomagania), w której zatrudniony jest uczestnik. 
 • Zadaniem doradcy będzie:

1)      pomoc przy przygotowaniu rozwiązań ewentualnych problemów,

2)      organizacyjnych lub dydaktyczno-wychowawczych, przykłady dobrych praktyk, itp.

3)   wsparcie w formie udziału uczestników z poszczególnych grup w wirtualnej sieci współpracy i wymiany doświadczeń (grupy max. 11 osób) w ilości 30 godzin dydaktycznych.

 •  Kuratoria w całej Polsce od 2018 roku podczas kontroli w placówkach oświatowych, kładą nacisk na weryfikację i sprawdzanie tego obszaru.
 • Dzięki udziałowi w szkoleniu oraz wsparciu indywidualnego doradcy - uzyskają Państwo pełną wiedzę z tego zakresu oraz niezbędne wytyczne i dokumentację.

Pełna informacja o projekcie znajduje się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oraz innych załączonych dokumentach.

Strona www projektu: http://www.frr.org.pl/forum-kadry-kierowniczej/

Strona www cde: http://www.centrumcde.pl

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o wybór terminu i miejsca szkolenia. Informację zwrotną prosimy przesłać bezpośrednio do koordynatora projektu na maila monikapiech@poczta.onet.pl lub cde@centrumcde.pl w celu przesłania pełnej dokumentacji niezbędnej do rekrutacji.

Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:

CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO

Ul. Niecała 1, 62-800 Kalisz lub Skr. poczt. 159/72, 62-800 Kalisz 1

lub w formie elektronicznej na adres:  monikapiech@poczta.onet.pl lub cde@centrumcde.pl

 • Przypominamy, że podstawą zgłoszenia jest KARTA ZGŁOSZENIA CDE
 • rekrutacja kończy się 5 dni przed szkoleniem
 • Szczegółowe informacje zawarte są w osobnym załączniku oraz na stronie www.centrumcde.pl oraz https://www.facebook.com/centrumcde
 • Wszystkie szkolenia realizujemy również dla Rad Pedagogicznych

Serdecznie zapraszamy!

*** 


 Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele szkół i placówek oświatowych,
Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji pragnie Państwa zaprosić do udziału w ministerialnym projekcie:

„FORUM KADRY WSPOMAGANIA OŚWIATY”

Jako biuro rekrutacyjne Centrum Doskonalenia Edukacyjnego współpracujące z „MIR CONSULTING Szymon Mironowicz” – realizatorem projektu w województwie wielkopolskim prowadzimy rekrutację na terenie Południowej Wielkopolski.
- Proponujemy bezpłatne szkolenia projektowe w Kaliszu dla nauczycieli, liderów zespołów, którzy cenią sobie wygodę i merytorykę na najwyższym poziomie.
- Kuratoria w całej Polsce od 2018 roku podczas kontroli w placówkach oświatowych, kładą nacisk na weryfikację i sprawdzanie tego obszaru.
- Dzięki udziałowi w szkoleniu oraz wsparciu indywidualnego doradcy - uzyskają Państwo pełną wiedzę z tego zakresu oraz niezbędne wytyczne i dokumentację.
- Harmonogram zjazdów zaproponujemy wraz z początkiem września 2019. Po ustaleniu zrekrutowanych grup.
O PROJEKCIE:
- Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach niniejszego projektu zakłada się objęcie szkoleniami pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów. 
- Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 
- Po zakończeniu szkoleń uczestnik posiada szczegółową wiedzę nt. kompetencji kluczowych oraz procesu wspomagania w placówce, jest przygotowany do przeprowadzenia procesu wspomagania pod kątem kompetencji kluczowych.  


Budowa szkolenia: 
Cykl szkoleń składa się z 3 zjazdów stacjonarnych (po 3 dni, zazwyczaj jest to piątek-niedziela) lub 2 zjazdów (6 dni + 3 dni) w sumie 70 godz. dydaktycznych. Szkolenie stacjonarne prowadzone jest w formule warsztatowej. Szkolenie e-learningowe w sumie 40 godz.  Przeprowadzenie procesu wspomagania w 1 placówce 
Szkolenia stacjonarne: 
Mają na celu przekazania wiedzy z obszarze: kompetencji kluczowych oraz procesu wspomagania szkół oraz roli osób wspomagających w procesie wspomagania szkół, narzędzi do diagnozy, monitorowania i ewaluacji w procesie wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych. 
Szkolenie e-learningowym składające się z 4 modułów:  
1) Wprowadzenie do procesu wspomagania, 2) Przygotowanie osoby wspomagającej do przeprowadzenia procesu wspomagania w placówce, 3) Etapy rozwojowe dziecka/ucznia a rozwój kompetencji kluczowych, 4) Charakterystyka kompetencji kluczowych w kontekście podstawy programowej.
Proces wspomagania • Realizacja procesu wspomagania w 1 placówce oświatowej ze wsparciem dedykowanego doradcy. • Możliwość wykorzystania w praktyce umiejętności zdobytych podczas szkolenia.  
Pełna informacja o projekcie znajduje się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oraz innych załączonych dokumentach.
Strona www projektu: http://www.frr.org.pl/forum-kadry-kierowniczej/
Strona www cde: http://www.centrumcde.pl

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego – biuro rekrutacyjne Południowa Wielkopolska: tel. 696725232, -mail: monikapiech@poczta.onet.pl lub cde@centrumcde.pl, adres do korespondencji: ul. Niecała 1, 62-800 Kalisz, www.centrumcde.pl
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA. Informację zwrotną prosimy przesłać bezpośrednio do koordynatora projektu na maila monikapiech@poczta.onet.pl lub cde@centrumcde.pl w celu przesłania pełnej dokumentacji niezbędnej do rekrutacji.

Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:
CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO
Ul. Niecała 1 62-800 Kalisz lub Skr. poczt. 159/72, 62-800 Kalisz 1
lub w formie elektronicznej na adres:  monikapiech@poczta.onet.pl lub cde@centrumcde.pl
- Przypominamy, że podstawą zgłoszenia jest KARTA ZGŁOSZENIA CDE 
- rekrutacja kończy się 5 dni przed szkoleniem 
- Szczegółowe informacje zawarte są w osobnym załączniku oraz na stronie www.centrumcde.pl oraz https://www.facebook.com/centrumcde
- Wszystkie szkolenia realizujemy również dla Rad Pedagogicznych 
Centrum Doskonalenia Edukacyjnego
Serdecznie zapraszamy!

 

 ***

Rok szkolny 2018-2019
 
Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej 
 

 

"Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim"

 

Projekt, który przygotowuje kadrę zarządzającą do sprawowania nadzoru pedagogicznego w obszarze wspomagania placówek oświatowych pod kątem kompetencji kluczowych. 
 
 Szczegóły udostępniamy w biurze rekrutacyjnym Centrum Doskonalenia Edukacyjnego


wyłącznie telefonicznie pod numerem 0048 696 725 232

 
dyżury poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 13.30 - 17.00
 w środy w godzinach 11.00-12.30
w piątki od godz.  10.30 - 15.00

 

oraz per e-mail: cde@centrumcde.pl

 

*** 

„Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, le musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości”. M. Montessori

Fundacja Pracownia Projektów Społecznych we współpracy z Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu zaprasza dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, specjalistów, terapeutów na szkolenie:


Elementy metody M. Montessori w placówkach niemontessoriańskich”

Prowadząca: Joanna Maghen – założycielka i Prezes Polskiego Instytutu Montessori, od wielu lat zaangażowana jest w edukację montessoriańską w Kanadzie. Jest trenerem Montessori, konsultantem szkół i przedszkoli, z wieloletnią praktyką w międzynarodowych instytucjach montessoriańskich. Jest rodzicem i nauczycielem montessoriańskim, a także trenerem kursów wczesnej edukacji Montessori oraz kursów szkolnych Montessori. Posiada dyplom (3-6) Montessori-Partership UK oraz dyplom (6-9) Canadian Montessori Teacher Education Institute Elementary. W tym roku założyła Polską Radę Montessori – oddział Międzynarodowej Rady Montessori, wspierający różnego rodzaju inicjatywy mające na celu propagowanie filozofii Montessori.

Ramowy program szkolenia:

- wprowadzenie do filozofii Marii Montessori
- zagadnienia, dotyczące praktyki pedagogiki Marii Montessori w placówce cz. I
- prezentacja wybranych materiałów edukacyjnych

 

Spotkania odędą się w dwóch grupach. Prosimy o zapisywanie się we wskazanych terminach:

 • 25.10. 2016 roku (wtorek) – godz. 14.00 -18.00 oraz panel dyskusyjny 18.00 - 19.00

 • 26.10. 2016 roku (środa) – godz. 14.00 -18.00 oraz panel dyskusyjny 18.00 - 19.00

Uczestnicy biorący udział w panelu dyskusyjnym mają możliwość zapisania się na indywidualne konsultacje on-line z panią Joanną Maghen.

***

 • Szkolenie jest bezpłatne.

 • Podczas spotkania zapewniamy serwis kawowy.

 • Każdy uczestnik otrzyma książkę M. Montessori „Odkrycie dziecka”.

 • Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu, ul. 3-go Maja 16

 • Liczba miejsc na szkolenie ograniczona!


 • Zgłoszenia przyjmujemy w formie e-mail:

 • Fundacja Pracownia Projektów Społecznych – pracownia@fundacjapps.pl; telefon:

 • Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu, e-mail: cde@centrumcde.pl, tel. 696725232, www.centrumcde.pl, www.facebook.com/centrumcde

 

***

 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort