Warsztaty dla młodzieży Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

 

57. Warsztaty dla uczniów gimnazjum i liceum.
Budowanie wizerunku.

ADRESACI: uczniowie gimnazjum i liceum.

CELE
Po zajęciach uczestnik potrafi:

 • określić swój styl autoprezentacji
 • budować świadomie swój wizerunek,
 • zadbać o warunki kryterialne listu motywacyjnego i CV,
 • zastosować poznane techniki radzenia sobie z przygotowaniem do trudnej rozmowy, takiej jak: egzamin, rozmowa kwalifikacyjna.

FORMA PRACY: warsztat edukacyjny

LICZBA GODZIN: 6

LICZBA OSÓB: 15

PROWADZĄCY: dr Marzanna Farnicka

ODPŁATNOŚĆ: 80 zł

ZGŁOSZENIA: cały rok

 

58. Warsztaty dla uczniów gimnazjum i liceum. Automotywacja.

ADRESACI: uczniowie gimnazjum i liceum

CELE
Po zajęciach uczestnik potrafi:

 • określić swój styl motywacji i charakterystycznych dla siebie motywatorów,
 • wyznaczyć cele krótko- i długoterminowe,
 • znaleźć w otoczeniu czynniki wspierające realizację postanowienia,
 • stosować metody szybkiego i efektywnego odpoczynku oraz strategie pozytywnego myślenia, które
 • uruchamiają indywidualną kreatywność w radzeniu sobie z nowymi sytuacjami.

LICZBA GODZIN: 6

LICZBA OSÓB: 15

PROWADZĄCY: dr Marzanna Farnicka

ODPŁATNOŚĆ: 80 zł

ZGŁOSZENIA: cały rok


59. Jak skutecznie przygotować się do matury na poziomie podstawowym z języka niemieckiego.

ADRESACI: uczniowie szkół średnich przygotowujący się do matury z języka niemieckiego.

CELE
Po zajęciach uczestnik:

 • jest świadomy w jaki sposób zostaje oceniany na egzaminie ustnym i pisemnym,
 • potrafi wskazać swoje słabe strony i wie, jak nad nimi pracować,
 • potrafi stosować poznane techniki w fazie własnych przygotowań do egzaminu.

 LICZBA GODZIN: 8

LICZBA OSÓB: 15

PROWADZĄCY: mgr Agnieszka Iwanow - Maruda (Kalisz)

ODPŁATNOŚĆ: 70 zł

ZGŁOSZENIA: cały rok

 

 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort