Karta zgłoszenia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu


KARTA  ZGŁOSZENIA

1.Nazwa i numer formy:....................................................................................................
   
2.Imię i nazwisko: ............................................................................................................

3.Data urodzenia ..............................Miejsce urodzenia:..................................................

4.Dokładny adres zamieszkania:......................................................................................

tel.:...............................................e-mail: ........................................................................

5.Adres do korespondencji: .............................................................................................

6.Wykształcenie: ..............................................................................................................

7.Nauczane przedmioty (wykonywane zadania): .............................................................

8.Nazwa, adres szkoły / placówki : ..................................................................................

9.Oczekiwania wobec  szkolenia: ....................................................................................

Administratorem danych jest Centrum Doskonalenia Edukacyjnego , ul. Targowa 20/4 62-800 Kalisz (dalej: Centrum CDE). Centrum CDE przetwarza Pani/Pana dane dla celów związanych z prowadzeniem korespondencji mailowej. Podane dane będą przetwarzane na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 pkt a)  zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek wyłącznie ich podanie umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej (dot. adresu email).  

Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę, co spowoduje niezwłoczne usunięci ich przez Centrum CDE z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail cde@centrumcde.pl bądź pisemnego na adresy wskazane w zdaniu pierwszym.  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji i czas wygaśnięcia wszelkich roszczeń przez Panią/Pana do Centrum CDE oraz przez Centrum CDE do Pani/Pana lub aż do cofnięcia zgody.  

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

Odbiorcą Pana/Pani danych są podmioty świadczące usługi hostingowe.  

Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu. 

Dane nie są transferowane poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowej. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów organizacji i dokształcania i doskonalenia zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - art. 6 ust. 1 pkt a) 

.............................................  ................................................................ 
                     Data                                           Podpis
   

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO
Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232, + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl  www.centrumcde.pl

 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort