Karta zgłoszenia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu


KARTA  ZGŁOSZENIA

1.Nazwa i numer formy:....................................................................................................
   
2.Imię i nazwisko: ............................................................................................................

3.Data urodzenia ..............................Miejsce urodzenia:..................................................

4.Dokładny adres zamieszkania:......................................................................................

tel.:...............................................e-mail: ........................................................................

5.Adres do korespondencji: .............................................................................................

6.Wykształcenie: ..............................................................................................................

7.Nauczane przedmioty (wykonywane zadania): .............................................................

8.Nazwa, adres szkoły / placówki : ..................................................................................

9.Oczekiwania wobec  szkolenia: ....................................................................................
   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów organizacji form dokształcania i doskonalenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

.............................................  ................................................................ 
                     Data                                           Podpis
   

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO
Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232, + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl  www.centrumcde.pl

 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort