CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli wpisaną do rejestru NPDN w dniu 11 stycznia 2001 roku przez Kuratora Oświaty w Poznaniu pod numerem 002/2001. Od 2009 roku znajduje się w Ewidencji NPDN wpisana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dniu 5 grudnia 2009 r. pod numerem DE.II.2.1.4330-8/10.

Celem Centrum jest podnoszenie poziomu przygotowania zawodowego nauczycieli, mającego wpływ na ulepszenie metod pracy nauczycieli oraz pracowników samorządowych zarządzających sprawami oświaty, co w konsekwencji powinno przyczynić się do wzięcia przez wymienione osoby odpowiedzialności za wprowadzanie zmian edukacyjnych w swoich szkołach i placówkach, a także podniesienia poziomu kwalifikacji, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności.

Do podstawowych zadań Centrum należy:

  • inspirowanie, organizowanie, prowadzenie doskonalenia zawodowego i dokształcania nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek
  • przygotowywanie nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek do wdrażania reformy oświaty/wprowadzania zmian edukacyjnych
  • udzielanie merytorycznej pomocy nauczycielom pragnącym włączyć się do ruchu pedagogicznego nowatorstwa, pracującym nad innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi
  • współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny
  • udostępnianie i upowszechnianie wiedzy pedagogicznej oraz materiałów przydatnych w pracy dydaktyczno - wychowawczej szkół i placówek,
  • tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy między nauczycielami.
    (Wszystkie Zadania Centrum, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 listopada 2009 roku, są zawarte w Statucie Centrum Doskonalenia Edukacyjnego.)
    CDE organizuje szkolenia w całej Polsce.

Od 2012 r. działa Wydawnictwo CDE mające na celu publikowanie opracowań naukowych, materiałów dydaktycznych tworzonych na potrzeby placówek, nauczycieli i terapeutów przydatnych do codziennej pracy dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej i terapeutycznej.

CENTRA WYKŁADOWE CDE
              Kalisz                                                                      Poznań Winogrady
Aleja Wolności 6                                                               ul. Serbska 11
w Empik School.                                                                  Empik School

Zielona Góra                                                                    Warszawa
ul. Bohaterów Westerplatte 19                                               Placówki Oświatowe
       Empik School (I piętro)                                                                                        

KADRA CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO
 

PROBLEMATYKA OGÓLNOSZKOLNA
dr Radosław Nawrocki, mgr Dariusz Grzesik,
mgr Renata Harabasz,
mgr Aleksandra Kuźniak
PROBLEMATYKA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNA
dr Marzanna Farnicka, mgr Jolanta Ciżmowska,
mgr Renata Harabasz,
mgr Wielisława Dankiewicz - Czajka
mgr Katarzyna Strojna - Bigora
DYDAKTYKA
dr Radosław Nawrocki, mgr Dariusz Grzesik,
mgr Renata Harabasz, mgr Aleksandra Kuźniak,
mgr Aneta Rychel - Hajdziony, mgr Małgorzata Figlak
PEDAGOGIKA SPECJALNA
dr Justyna Leszka, mgr Małgorzata Błaszczyk,
mgr Izabella Kaiser, mgr Matylda Pachowicz,
mgr Monika Piechowicz - Kruk, mgr Beata Szalonka,
mgr Aleksandra Załustowicz, mgr Matylda Pachowicz
PSYCHOLOGIA
dr Marzanna Farnicka
LOGOPEDIA
dr Krzysztof Szamburski, dr Karina Szafrańska,
dr Justyna Leszka, mgr Małgorzata Błaszczyk, mgr Katarzyna Strojna - Bigora
mgr Bogna Boch – Czwordon, mgr Jolanta Jaszczuk,
mgr Iwona Stępniewicz, mgr Paulina Stolarska
mgr Beata Szalonka
WARSZTATY TWÓRCZOŚCI
mgr Bogna Boch - Czwordon, mgr Marzanna Forysiak,
mgr Anna Wytych - Wierzgacz, mgr Katarzyna Strojna - Bigora, Ewa Paczkowska,                mgr Michał Rzepka, mgr Matylda Pachowicz
JĘZYKI OBCE
mgr Anna Abramczyk, mgr Anna Bukowska
mgr Wielisława Dankiewicz - Czajka,
mgr Agnieszka Iwanow – Maruda,
mgr Joanna Krzyżanowska - Szymańska,
mgr Maria Pająk,
mgr Monika Piechowicz - Kruk
Koordynator DELFORT
mgr Joanna Krzyżanowska - Szymańska
TURYSTYKA
mgr Monika Piechowicz - Kruk
INFORMATYKA
mgr Rafał Królak
PIERWSZA POMOC
dr Artur Tarasiewicz
BHP
Kwalifikowani edukatorzy z zakresu BHP
Koordynacja szkoleń
mgr Zdzisława Skowron


Szczegółowe informacje o prowadzących znajdują się na stronie http://www.centrumcde.pl/index.php/content/view/19/27/

 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort