STUDIA PODYPLOMOWE Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

  

Wraz z Uczelnią Nauk Społecznych przygotowaliśmy ofertę studiów podyplomowych odpowiadającą potrzebom nauczycieli jak i placówkom oświatowym. Zapraszamy do zapoznania się z kierunkami przygotowanymi na rok akademicki 2016/ 2017.

Zajęcia rozpoczynają się nie wcześniej niż w październiku 2016 r.

 

1. KIERUNEK: Organizacja i zarządzanie w oświacie

Kategoria: Edukacja - oświata - wychowanie

CHARAKTER STUDIÓW: Studia podyplomowe z zakresu Organizacji i zarządzania oświatą mają charakter kwalifikacyjny. Plan i program kursu został przygotowany w oparciu o najnowsze wytyczne MEN zatwierdzone w dn. 10.11.2015 na podstawie § 18a ust.4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j.Dz. U. z 2014, poz. 1041, z późn. zm.).Studia przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

Czas trwania: 2 semestry (220 godzin zajęć i 30 godzin praktyk)

Tryb studiów: tradycyjny lub blended learning (6 zjazdów weekendowych)

Koszt: 2200 zł (możliwa płatność ratalna)

2. KIERUNEK: Doradztwo edukacyjno - zawodowe

Kategoria: Edukacja - oświata - wychowanie

CHARAKTER STUDIÓW: Studia mają charakter kwalifikacyjny - umożliwiają zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu szkolnego doradcy edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk)

Tryb studiów: tradycyjny lub blended learning (9 zjazdów weekendowych)

Koszt: 3100 zł (możliwa płatność ratalna)


3. KIERUNEK: Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Kategoria: Edukacja - oświata - wychowanie

CHARAKTER STUDIÓW: Studia podyplomowe z zakresu Metodyki nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują nauczyciela nauczania początkowego do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III.


Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk)

Tryb studiów: tradycyjny lub blended learning (10 zjazdów weekendowych)

Koszt: 3050 zł (możliwa płatność ratalna)

Równolegle do studiów organizowany jest  intensywny kurs przygotowujący domiędzynarodowego egzaminu PTE General Level 3 z języka angielskiego do poziomu B2 w Kaliszu. Opis w zakładce/ kursy kwalifikacyjne.

 

4. KIERUNEK: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kategoria: Edukacja - oświata - wychowanie

CHARAKTER STUDIÓW: Studia podyplomowe z zakresu Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć i 150 godzin praktyk)

Tryb studiów: tradycyjny lub blended learning (9 zjazdów weekendowych)

Koszt: 2800 zł (możliwa płatność ratalna)


5. KIERUNEK: Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży

Kategoria: Edukacja - oświata - wychowanie

CHARAKTER STUDIÓW: Studia mają charakter doskonalący i przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interwencyjnych.


Czas trwania: 2 semestry (325 godzin zajęć)

Tryb studiów: tradycyjny lub blended learning (6 zjazdów weekendowych)

Koszt: 2300 zł (możliwa płatność ratalna)

 

6. KIERUNEK: Przygotowanie pedagogiczne

Kategoria: Edukacja - oświata - wychowanie

CHARAKTER STUDIÓW: Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych.

Czas trwania: 3 semestry (392 godziny zajęć i 150 godzin praktyk)

Tryb studiów: tradycyjny lub blended learning (9 zjazdów weekendowych)

Koszt: 3050 zł (możliwa płatność ratalna)


7. KIERUNEK: Terapia pedagogiczna

Kategoria: Edukacja - oświata - wychowanie

CHARAKTER STUDIÓW: Studia podyplomowe z zakresu Terapii pedagogicznej mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.


Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk)

Tryb studiów: tradycyjny lub blended learning (9 zjazdów weekendowych)

Koszt: 2800 zł (możliwa płatność ratalna)

 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort