Zasady organizacyjne Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu


1. CDE przekazuje ofertę szkoleniową w formie broszurki (do końca sierpnia każdego roku) oraz w formie ulotki z bieżącą informacją o planowanych kursach (raz w miesiącu) do placówek oświatowych. Ulotki wysyłane są w formie email newslettera w formie elektronicznej lub przesyłane pocztą. Ponadto prezentuje ją na stronie internetowej http//: www.centrumcde.pl.

2. Uczestnikiem zajęć jest osoba, która zgłosi się na wybraną formę oraz na pierwszych zajęciach uiści stosowną opłatę (o ile organizator nie określi innego sposobu płatności). Zainteresowany wybraną formą szkolenia przesyła zgłoszenie najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

3. Na około 10 dni przed rozpoczęciem kursu osoby zgłoszone są powiadamiane przez CDE telefonicznie lub w formie pisemnej (e-mail).

4. CDE oczekuje od osób zgłaszających się na poszczególne formy doskonalenia potwierdzenia uczestnictwa lub w przypadku rezygnacji z udziału powiadomienia o niej telefonicznie organizatorów.

5. Każdy kurs realizowany jest w wymiarze czasowym podanym w ofercie z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej. Jedna godzina dydaktyczna trwa 45 minut.

6. CDE wydaje osobom kończącym: kurs kwalifikacyjny – świadectwo kwalifikacyjne, kurs doskonalący w wymiarze co najmniej 6 godzin dydaktycznych – zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego, kurs doskonalący do 6 godzinach dydaktycznych – poświadczenie udziału.

7. Każdy kurs w CDE jest ewaluowany. Formy krótsze - ewaluacją punktową, formy dłuższe - ewaluacją opisową.

8. Warunkiem ukończenia danej formy i otrzymania odpowiedniego dokumentu jest udział w co najmniej 90% zajęć. W przypadku przekroczenia podanego limitu liczba godzin wpisana na zaświadczeniu będzie odpowiednio pomniejszana. Za tę część godzin CDE nie przewiduje zwrotu pieniędzy.

9. CDE przeprowadza szkolenia w planowanym terminie w przypadku potwierdzonego minimum ilości uczestników szkolenia, które ustalane jest na podstawie potwierdzonych zgłoszeń udziału.

10. CDE zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w terminach szkoleń, o których informuje zgłoszone osoby telefonicznie, poprzez e-mail lub przesyła informację na adres szkoły/placówki. Ponadto informacje o ewentualnych zmianach zamieszczone są na stronie www.centrumcde.pl/bieżąca oferta.

11. CDE nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przybycia na szkolenie osób uprzednio nie zgłoszonych w wyznaczonym terminie.

 
« poprzedni artykuł

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort