Rok szkolny 2018-2019 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele szkół

i placówek oświatowych

 1 września 2018 to punkt zwrotny w organizacji polskiej szkoły. Zmiany będące wynikiem reformy edukacji mocno przekierowały naszą uwagę i działania na nowe zadania, przed którymi stoją nie tylko dyrektorzy szkół, nauczyciele, ale i każdy pracownik systemu edukacji.

Dlatego cieszymy się mogąc przedstawić Państwu ofertę Centrum Doskonalenia Edukacyjnego na rok szkolny 2018-2019 i zaprosić do współpracy nie tylko nauczycieli, ale i dyrektorów szkół proponując warsztaty i szkolenia projektowe przygotowujące kadrę zarządzającą polską oświatą do nowych zadań.

W tym celu proponujemy udział w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowanym do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych nt. „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”. Projekt kontynuuje prace na rzecz świadomego nauczania w zakresie kompetencji kluczowych. Udział w projekcie jest bezpłatny i zakłada szkolenie w wymiarze 72 godzin edukacyjnych.

Na zgłoszenia dyrektorów szkół do grup stacjonarnych i wyjazdowych z regionu Południowej Wielkopolski czekamy w biurze rekrutacyjnym Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu (e-mail: cde@centrumcde.pl).

Jesteśmy zaangażowani w proces wspomagania szkół i placówek oświatowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie całej Polski. W odniesieniu do naszej praktyki i merytoryki w tym temacie proponujemy również szereg ciekawych szkoleń będących odpowiedzią na wyznaczone w roku szkolnym 2018-2019 priorytetów Ministra Edukacji Narodowej.

Ponadto proponujemy jak co roku warsztaty, konferencje i treningi umiejętności weekendowe, szkolenia Rad Pedagogicznych na terenie szkół i placówek wychowawczo-oświatowych oraz kursy kwalifikacyjne, elearningowe i studia podyplomowe.

Dzięki współpracy z wiodącymi wydawcami multimedialnymi i portalami oświatowymi uczestniczymy w kampaniach promujących bezpieczną i twórczą naukę z zastosowaniem nowoczesnych technologii w pracy z dziećmi i młodzieżą. Współtworzymy ciekawą i mądrą oprawę merytoryczną do wielu pomocy łączących nowe technologie i dydaktykę, co daje nam kolejne doświadczenia i wiedzę, którą chcemy dzielić się z Państwem.

O kolejnych konferencjach i warsztat będziemy informować na bieżąco.

Oferta Centrum Doskonalenia Edukacyjnego dostępna jest na stronie www.centrumcde.pl, https://www.facebook.com/centrumcde

Dzięki praktyce we wspomaganiu szkół szczególnie polecam kontakt w zakresie diagnozy, monitoringu i ewaluacji realizacji kompetencji kluczowych w szkole.

Z życzeniem zmian na lepsze!

 

Monika Piechowicz - Kruk

Dyrektor CDE

wraz z Zespołem Edukatorów

 

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu

 

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Fundacja Pracownia Projektów Społecznych we współpracy z Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu zaprasza dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, specjalistów, terapeutów na szkolenie:


Elementy metody M. Montessori w placówkach niemontessoriańskich”

Prowadząca: Joanna Maghen

szczegóły na stronie http://www.centrumcde.pl/index.php/content/view/14/20/ 

Ramowy program szkolenia:

- wprowadzenie do filozofii Marii Montessori
- zagadnienia, dotyczące praktyki pedagogiki Marii Montessori w placówce cz. I
- prezentacja wybranych materiałów edukacyjnych

 

Spotkania odędą się w dwóch grupach. Prosimy o zapisywanie się we wskazanych terminach:

 • 25.10. 2016 roku (wtorek) – godz. 14.00 -18.00 oraz panel dyskusyjny 18.00 - 19.00

 • 26.10. 2016 roku (środa) – godz. 14.00 -18.00 oraz panel dyskusyjny 18.00 - 19.00

Uczestnicy biorący udział w panelu dyskusyjnym mają możliwość zapisania się na indywidualne konsultacje on-line z panią Joanną Maghen.

***

 • Szkolenie jest bezpłatne.

 • Każdy uczestnik otrzyma książkę M. Montessori „Odkrycie dziecka”.

 • Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu, ul. 3-go Maja 16

 • Liczba miejsc na szkolenie ograniczona!


 • Zgłoszenia przyjmujemy w formie e-mail:

 • Fundacja Pracownia Projektów Społecznych – pracownia@fundacjapps.pl; telefon:

 • Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu, e-mail: cde@centrumcde.pl, tel. 696725232, www.centrumcde.pl, www.facebook.com/centrumcde

 

***

 
 
 
Zapraszamy do udziału w warsztatach przygotowanych dla nauczycieli zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 oraz nadających kwalifikacje nauczycielom i będących istotnym wsparciem dla nauczycieli w codziennej pracy wychowawczo-edukacyjnej.

Prosimy o udostępnianie informacji nauczycielom i wychowawcom Państwa Placówkach.
 • Przypominamy, iż rekrutacja kończy się 7 dni przed szkoleniem
 • Szczegółowe informacje zawarte są w osobnym załączniku oraz na stronie www.centrumcde.pl oraz https://www.facebook.com/centrumcde
 • Podstawą zgłoszenia jest wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA (w załączniku)
 • Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleń dla Rad Pedagogicznych prezentowanych w informatorze udostępnionym szkołom /rok wydania 2016
 • Wszystkie szkolenia realizujemy również dla Rad Pedagogicznych!
 • Ceny szkoleń podane sa w publikacji oferty oraz w zakładce www.centrumcde/zasady współpracy/cennik

HARMONOGRAM SZKOLEŃ I WARSZTATÓW STACJONARNYCH CDE: wrzesień - październik 2016

DATA

Nr

TEMAT

KOSZT

MIEJSCE

4.09. 2016 r. sobota

16

Kierunki pracy i pomoc dla uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


130 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

24.09. 2016 r. sobota

1

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem aktualnych zmian w prawie oświatowym.


120 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

24.09. 2016 r. sobota

80

Kurs instruktażowy dla nauczycieli –

KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH.


130 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

1.10.2016 r. sobota

3

Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

120 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

1.10.2016 r. sobota

72

Jak uczyć języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

130 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

1.10.2016 r. sobota

11

Gry i zabawy przeciwko agresji – warsztat psychoedukacyjny.

120 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

8.10.2016 r. sobota

28

Jak rozwijać zdolności kierunkowe i twórcze uczniów?

130 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

8.10.2016 r. sobota

9

Kształcenie zawodowe – istota i zasady organizacji kształcenia dualnego.

120 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

8.10.2016 r. sobota

14

Formy i metody kształtowania postaw uczniów. Wychowanie do wartości.

120 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

22.10.2016 r. sobota

9

Teatr moja pasja - warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu teatroterapii. Sztuka rozwoju osobowości i kreatywności młodego człowieka.

120 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

29.10.2016 r. sobota

27

Jak pracować metodą projektu?

130 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

 

Formy szkolenia realizowane do końca roku 2016

 • Pedagogika planu daltońskiego w szkole – jako przykład autonomicznego nauczania. Dobre praktyki w kształtowaniu postaw.
 • ABC wychowawcy.
 • Zasady współpracy z rodzicami.
 • Obserwacja i opiniowanie osiągnięć oraz trudności uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym.
 • Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie w wieku 10-14 lat. Trening umiejętności.
 • Motywowanie uczniów do nauki – wyzwanie dla nauczyciela.
 • Jak przeciwdziałać wagarom szkolnym?
 • Czy lektura może być ciekawa? Jak rozwijać kompetencje czytelnicze dzieci i młodzieży.
 • Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb dziecka.
 • Praca z dzieckiem autystycznym. Podstawowe metody i zasady pracy.
 • Konferencja szkoleniowa „Pokochaj autyzm” w Twojej szkole z Fundacją „Być bliżej siebie”.
 • Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 • Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
 •  Być bliżej dziecka. Jak reagować na przejawy seksualności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 • LOGORYTMIKA jako forma uzupełniająca terapię dziecka z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej.
 • Podstawowe elementy tańca współczesnego oraz wybrane metody kompozycji układów tanecznych.
 • Jak uczyć gramatyki komunikatywnie?
 •  Jak uczyć języków obcych dzieci z dysleksją?
 • Uczymy się ciekawie, nowocześnie i efektywnie – wykorzystanie zasobów informatycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Nauka może być zabawą – wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela przedszkola i w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna BLS.

Przyjmujemy zgłoszenia na Intensywny kurs języka angielskiego przygotowujące do egzaminu międzynarodowego PTE General Level 3 (poziom B2).

szczegóły w zakładce: kursy kwalifikacyjne


oraz Studia podyplomowe z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

szczegóły w zakładce: studia podyplomowe

Zapraszamy! 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort