Rok szkolny 2016-2017 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół
i placówek oświatowych

z radością świętujemy 15 lat obecności i budujących doświadczeń na rynku szkoleniowym. Wiedza i praktyka, które zdobyliśmy poprzez współpracę z wieloma instytucjami oświatowymi i uczelniami, specjalistami, a także dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych napawają nas dumą i zadowoleniem.

Dzięki kreatywności i otwartości na nowe wyzwania wzięliśmy udział w ciekawych projektach edukacyjnych, przygotowaliśmy nauczycieli do bardziej efektywnej pracy dydaktycznej i pedagogicznej, tym samym podnosząc jakość pracy placówek z nami współpracujących.

Przed nami sporo zmian w zakresie prawa oświatowego i zarządzania oświatą. Jesteśmy gotowi do podejmowania wyzwań idących wraz z założonymi zmianami. Dlatego przygotowaliśmy nową ofertę Centrum Doskonalenia Edukacyjnego i podjęliśmy współpracę z nowymi partnerami.

Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli i placówek oświatowych podjęliśmy współpracę z Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi, dzięki której umożliwiamy podjęcie studiów podyplomowych oraz studiów I i II stopnia.

Szkolenia prowadzimy w formie warsztatów doskonalenia zawodowego, kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych. Nauczycielom umożliwiamy ukończenie kursu i zdanie międzynarodowego egzaminu PTE General Level 3 z języka angielskiego do poziomu B2 w Kaliszu.

Nasi wykładowcy to praktycy, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą praktyczną również w bezpośredniej pracy z dzieckiem, rodzicem czy klasą. Z przyjemnością zapraszamy nauczycieli wraz z uczniami i rodzicami do udziału w warsztatach i projektach realizowanych przez Centrum.

Od 2016 roku patronujemy Akademii Młodego Podróżnika, dzięki której możemy bezpośrednio wspomagać i uatrakcyjniać pracę w grupach szkolnych i przedszkolnych.

Wszelkie aktualności i nowości prezentowane będą na nowej stronie internetowej. W nowej odsłonie strony otwieramy dział publikacji, dzięki którym nauczyciele będą mieli dostęp do literatury fachowej.

Ostatnie wyniki naszej pracy dowiodły, że potrafimy sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Poszerzając ofertę liczymy, iż kolejnym zadowolonym nauczycielom wystawimy certyfikaty wysokich kompetencji zawodowych, czego zarówno Centrum jak i Państwu życzę


Monika Piechowicz – Kruk
Dyrektor CDE

 ***

 

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Fundacja Pracownia Projektów Społecznych we współpracy z Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu zaprasza dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, specjalistów, terapeutów na szkolenie:


Elementy metody M. Montessori w placówkach niemontessoriańskich”

Prowadząca: Joanna Maghen

szczegóły na stronie http://www.centrumcde.pl/index.php/content/view/14/20/ 

Ramowy program szkolenia:

- wprowadzenie do filozofii Marii Montessori
- zagadnienia, dotyczące praktyki pedagogiki Marii Montessori w placówce cz. I
- prezentacja wybranych materiałów edukacyjnych

 

Spotkania odędą się w dwóch grupach. Prosimy o zapisywanie się we wskazanych terminach:

 • 25.10. 2016 roku (wtorek) – godz. 14.00 -18.00 oraz panel dyskusyjny 18.00 - 19.00

 • 26.10. 2016 roku (środa) – godz. 14.00 -18.00 oraz panel dyskusyjny 18.00 - 19.00

Uczestnicy biorący udział w panelu dyskusyjnym mają możliwość zapisania się na indywidualne konsultacje on-line z panią Joanną Maghen.

***

 • Szkolenie jest bezpłatne.

 • Każdy uczestnik otrzyma książkę M. Montessori „Odkrycie dziecka”.

 • Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu, ul. 3-go Maja 16

 • Liczba miejsc na szkolenie ograniczona!


 • Zgłoszenia przyjmujemy w formie e-mail:

 • Fundacja Pracownia Projektów Społecznych – pracownia@fundacjapps.pl; telefon:

 • Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu, e-mail: cde@centrumcde.pl, tel. 696725232, www.centrumcde.pl, www.facebook.com/centrumcde

 

***

 
 
 
Zapraszamy do udziału w warsztatach przygotowanych dla nauczycieli zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 oraz nadających kwalifikacje nauczycielom i będących istotnym wsparciem dla nauczycieli w codziennej pracy wychowawczo-edukacyjnej.

Prosimy o udostępnianie informacji nauczycielom i wychowawcom Państwa Placówkach.
 • Przypominamy, iż rekrutacja kończy się 7 dni przed szkoleniem
 • Szczegółowe informacje zawarte są w osobnym załączniku oraz na stronie www.centrumcde.pl oraz https://www.facebook.com/centrumcde
 • Podstawą zgłoszenia jest wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA (w załączniku)
 • Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleń dla Rad Pedagogicznych prezentowanych w informatorze udostępnionym szkołom /rok wydania 2016
 • Wszystkie szkolenia realizujemy również dla Rad Pedagogicznych!
 • Ceny szkoleń podane sa w publikacji oferty oraz w zakładce www.centrumcde/zasady współpracy/cennik

HARMONOGRAM SZKOLEŃ I WARSZTATÓW STACJONARNYCH CDE: wrzesień - październik 2016

DATA

Nr

TEMAT

KOSZT

MIEJSCE

4.09. 2016 r. sobota

16

Kierunki pracy i pomoc dla uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


130 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

24.09. 2016 r. sobota

1

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem aktualnych zmian w prawie oświatowym.


120 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

24.09. 2016 r. sobota

80

Kurs instruktażowy dla nauczycieli –

KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH.


130 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

1.10.2016 r. sobota

3

Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

120 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

1.10.2016 r. sobota

72

Jak uczyć języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

130 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

1.10.2016 r. sobota

11

Gry i zabawy przeciwko agresji – warsztat psychoedukacyjny.

120 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

8.10.2016 r. sobota

28

Jak rozwijać zdolności kierunkowe i twórcze uczniów?

130 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

8.10.2016 r. sobota

9

Kształcenie zawodowe – istota i zasady organizacji kształcenia dualnego.

120 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

8.10.2016 r. sobota

14

Formy i metody kształtowania postaw uczniów. Wychowanie do wartości.

120 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

22.10.2016 r. sobota

9

Teatr moja pasja - warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu teatroterapii. Sztuka rozwoju osobowości i kreatywności młodego człowieka.

120 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

29.10.2016 r. sobota

27

Jak pracować metodą projektu?

130 zł

Al. Wolności 6 w Kaliszu Budynek Empik School godz.9.00 – 15.30

 

Formy szkolenia realizowane do końca roku 2016

 • Pedagogika planu daltońskiego w szkole – jako przykład autonomicznego nauczania. Dobre praktyki w kształtowaniu postaw.
 • ABC wychowawcy.
 • Zasady współpracy z rodzicami.
 • Obserwacja i opiniowanie osiągnięć oraz trudności uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym.
 • Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie w wieku 10-14 lat. Trening umiejętności.
 • Motywowanie uczniów do nauki – wyzwanie dla nauczyciela.
 • Jak przeciwdziałać wagarom szkolnym?
 • Czy lektura może być ciekawa? Jak rozwijać kompetencje czytelnicze dzieci i młodzieży.
 • Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb dziecka.
 • Praca z dzieckiem autystycznym. Podstawowe metody i zasady pracy.
 • Konferencja szkoleniowa „Pokochaj autyzm” w Twojej szkole z Fundacją „Być bliżej siebie”.
 • Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 • Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
 •  Być bliżej dziecka. Jak reagować na przejawy seksualności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 • LOGORYTMIKA jako forma uzupełniająca terapię dziecka z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej.
 • Podstawowe elementy tańca współczesnego oraz wybrane metody kompozycji układów tanecznych.
 • Jak uczyć gramatyki komunikatywnie?
 •  Jak uczyć języków obcych dzieci z dysleksją?
 • Uczymy się ciekawie, nowocześnie i efektywnie – wykorzystanie zasobów informatycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Nauka może być zabawą – wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela przedszkola i w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna BLS.

Przyjmujemy zgłoszenia na Intensywny kurs języka angielskiego przygotowujące do egzaminu międzynarodowego PTE General Level 3 (poziom B2).

szczegóły w zakładce: kursy kwalifikacyjne


oraz Studia podyplomowe z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

szczegóły w zakładce: studia podyplomowe

Zapraszamy! 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort