Problematyka ogólnoszkolna Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

PROBLEMATYKA OGÓLNOSZKOLNA


1. Awans zawodowy nauczyciela – przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym.

ADRESACI: nauczyciele szkół i placówek oświatowych.

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do egzaminów na kolejne stopnie awansu zawodowego.

ko

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


2. Wykorzystanie wniosków z diagnoz, analiz, badań wewnętrznych i zewnętrznych oraz autoewaluacji pracy nauczyciela do doskonalenia warsztatu metodycznego kadry pedagogicznej oraz podnoszenia efektywności pracy szkoły.

ADRESACI: dyrektorzy i nauczyciele różnych typów szkół.

Celem szkolenia jest przygotowanie dyrektorów i nauczycieli do przeprowadzania autoewaluacji i monitorowania efektywności swojej pracy.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


3. Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły.

ADRESACI: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do planowania, przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej placówki oraz właściwej jej analizy i realizacji wniosków do podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


4. Samorząd terytorialny a lokalna polityka oświatowa.

ADRESACI: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół.

Celem szkolenia jest zapoznanie z kompetencjami samorządu terytorialnego w zakresie oświaty i sposobem budowania lokalnej strategii oświatowej.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok

5. Kształcenie zawodowe – istota i zasady organizacji kształcenia dualnego.

ADRESACI: dyrektorzy i nauczyciele szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie kształcenia zawodowego i przygotowanie ich do dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


6. Tworzenie koncepcji pracy szkoły a planowanie jej rozwoju.

ADRESACI: dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół.

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawami prawnymi tworzenia koncepcji pracy szkoły i zasadami kierowania zespołem nauczycieli ds. koncepcji pracy szkoły.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok


7. Pedagogika planu daltońskiego w szkole – jako przykład autonomicznego nauczania. Dobre praktyki w kształtowaniu postaw.

ADRESACI: dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do nauczania autonomicznego uczniów w przedszkolu i szkole oraz zdobycie umiejętności stosowania w praktyce metod i technik uczenia wg koncepcji pedagogiki planu daltońskiego. Poznanie dobrych praktyk w kształtowaniu postaw.

Liczba godzin

16

Zgłoszenia przez cały rok


8. Jak radzić sobie ze stresem? Trening umiejętności.

ADRESACI: zainteresowani tematem dyrektorzy i nauczyciele. wszystkich typów szkół.

Celem szkolenia jest poznanie mechanizmów powstawania stresu, dostrzeganie jego oznak oraz znajomość metod radzenia sobie ze stresem.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok

 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort