Aktualności Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

 

OFERTA FORM DOSKONALENIA na rok szkolny 2018/2019

Termin nadsyłania zgłoszeń do 30 września 2018 r.

Szczegółowe informacje oraz KARTA ZGŁOSZENIA oraz CENNIK na stronie www.centrumcde.pl

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH oraz zasady REKRUTACJI do PROJEKTÓW udostępnione są w formie elektronicznej oraz na stronie www.centrumcde.pl

 

Lp.

Tytuł formy

Liczba godzin

00

PROJEKT: „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim” (bez kosztów)

72

1.

Awans zawodowy nauczyciela po reformie – przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym.

8

2.

Jak dokonywać oceny pracy nauczyciela po reformie. Warsztat dla dyrektorów i nauczycieli.

8

3.

Nowe wspomaganie szkoły - diagnoza, monitoring i ewaluacja osiągnięć szkoły.

8

4.

Doradztwo zawodowe we współczesnej szkole. Istota i zasady organizacji kształcenia.

8

5.

Tworzenie koncepcji pracy szkoły a planowanie jej rozwoju zgodnie z wytycznymi reformy edukacji.

8

6.

Jak radzić sobie ze stresem? Trening umiejętności.

8

7.

Najważniejsze narzędzie pracy nauczyciela. Emisja i higiena głosu.

16

8.

Jak skutecznie osiągać cele edukacyjne? Osiem kompetencji kluczowych uczniów.

8

9.

TIK jako szansa na rozwój kompetencji informatycznych. Przykłady pracy w oparciu o metody.

8

10.

Uczymy uczniów uczyć się w świetle kompetencji kluczowych.

8

11.

Jak kształtować kompetencje matematyczne i naukowo – techniczne u uczniów.

8

12.

Kompetencje społeczne i obywatelskie na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych.

8

13.

Rola kompetencji kluczowych ucznia w planowaniu pracy nauczyciela.

 

14.

Innowacyjny nauczyciel to przedsiębiorczy uczeń. Nauczanie poprzez eksperymentowanie, doświadczanie, wykorzystywanie metod aktywizujących.

8

15.

Procedury postępowania w sytuacjach ryzykownych w środowiskach szkolnych.

8

16.

Formy i metody kształtowania postaw uczniów. Wychowanie do wartości.

8

17.

Twórcze nauczanie jako szansa dla rozwoju kreatywności ucznia.

8

18.

Gry i zabawy przeciwko agresji – warsztat psychoedukacyjny.

8

19.

Procedury postępowania w sytuacjach ryzykownych w środowiskach szkolnych.

8

20.

Kompetencje kluczowe na lekcji wychowawczej. Jak je realizować? Warsztat dla wychowawcy.

8

21.

Kary i nagrody w wychowaniu wg koncepcji T. Gordona „Wychowanie bez porażek”.

8

22.

Wywiadówka inaczej- czyli jak współpracować rodzicami w zreformowanej szkole?

8

23.

Tutoring jako metoda spersonalizowanej nauki i wychowania w szkole. Warsztat dla nauczycieli i wychowawców.

8

24.

Rola norm i zasad w pracy z młodzieżą a kompetencje kluczowe. Warsztat dla wychowawców i nauczycieli.

8

25.

Jak odnaleźć najlepsze dla mnie miejsce - moje zadania i role w tej placówce. Trening ku odkrywaniu własnych kompetencji i zasobów.

8

26.

Jak doskonalić cechy dobrego pedagoga - wychowawcy. Trening umiejętności wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców.

8

27.

Warsztat radzenia sobie w trudnych sytuacjach z rodzicami. Zajęcia mają charakter superwizyjno – wspierający.

8

28.

Coaching w pracy i rozwoju nauczyciela. Trening umiejętności.

8

29.

Systemowy model pomagania w problemach wychowawczych w szkole.

8

30.

Jak rozwijać zdolności kierunkowe i twórcze uczniów?

8

31.

Motywowanie do nauki. Jak rozmawiać z dzieckiem, aby się uczyło? Warsztat ukierunkowany na dziecko.

8

32.

Jak pomagać dziecku z ADHD? To takie proste.

8

33.

Motywowanie uczniów do nauki - wyzwanie dla nauczyciela. Warsztat ukierunkowany na kompetencje nauczyciela.

8

34.

Funkcja kształtująca i wspierająca oceniania w nauczaniu 8 kompetencji kluczowych.

8

35.

Jak pracować metodą projektu na 8 kompetencjach kluczowych ucznia?

8

36.

Jak rozwijać zdolności kierunkowe i twórcze zdolności uczniów?

8

37.

Jak pracować z uczniem zdolnym?

8

38.

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w klasie integracyjnej.

8

39.

Sposoby i formy pracy z uczniem dyslektycznym.

8

40.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dziecka z dysfunkcjami.

8

41.

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu.

8

42.

Zaburzenia słuchu fonematycznego jako przyczyna zaburzeń mowy i problemów z nauką szkolną.

8

43.

Metody i techniki pracy z uczniem dyslektycznym na lekcji i w domu.

8

44.

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb dziecka. Metody i techniki pracy.

8

45.

Praca z dzieckiem autystycznym. Podstawowe metody i zasady pracy.

8

46.

Komunikacja alternatywne i wspomagająca w pracy z dzieckiem z problemami komunikacyjnymi. Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej.

8

47.

AAC – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się. I poziom podstawowy oraz II poziom zaawansowany.

15/15

48.

Warsztat: „Dziecko jąkające się w szkole.”

10

49.

Warsztat: „Terapia niepłynności mówienia.”

20

50.

LOGORYTMIKA jako forma uzupełniająca terapię dziecka z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej.

6

51.

Wspieranie rozwoju i funkcjonowania dzieci leworęcznych i z zaburzeniami lateralizacji.

8

52.

Warunki diagnozowania i orzekania oraz sposoby pracy z dziećmi słabowidzącymi i niewidzącymi w ujęciu tyflopedagogiki.

8

53.

Kurs instruktażowy dla nauczycieli - KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH (10h)

10

54.

Kurs kwalifikacyjny dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

10

55.

Kurs wychowawców kolonijnych.

36

56.

Geografia moja pasja. Metodyka pracy w oparciu o TIK na lekcjach przyrody i geografii.

10

57.

Kurs kwalifikacyjny języka angielskiego dla nauczycieli- przygotowanie do PTE General Level 3 do poziomu B2

10

       58.         Pierwsza pomoc przedmedyczna BLS.                                                                                                                                                                                                                       10


59.

Jak uczyć gramatyki komunikatywnie?

8

60.

Impulsy zachęcające uczniów do mówienia i pisania na lekcji języka obcego.

8

61.

„Europejskie Portfolio Językowe” jako nieodłączny element nowoczesnego nauczania języków obcych.

8

62.

„Deutsch nach Englisch” – nauczanie języka niemieckiego jako drugiego języka obcego.

8

63.

Wybrane formy dramy i technik teatralnych na lekcjach języka obcego.

8

64.

Jak uczyć języków obcych dzieci z dysleksją?

8

65.

Jak uczyć języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)?

8

66.

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody stymulacji polisensorycznej.  

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody integracji sensorycznej.          

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori.      

Kurs pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem elementów metody kinezjologii edukacyjnej.

eLearning

 *** 

Koszt 8 godzinnego warsztatu metodycznego 150 zł

 

Koszt treningów umiejętności i innych specjalistycznych form szkoleniowych

w CENNIKU CDE

***

 


Rok szkolny 2018-2019
 
Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej 

 

 
"Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim"

 

Projekt, który przygotowuje kadrę zarządzającą do sprawowania nadzoru pedagogicznego w obszarze wspomagania placówek oświatowych pod kątem kompetencji kluczowych. 
 
 Szczegóły udostępniamy w biurze rekrutacyjnym Centrum Doskonalenia Edukacyjnego

 

wyłącznie telefonicznie pod numerem 0048 696 725 232

 
dyżury poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 13.30 - 17.00
 w środy w godzinach 11.00-12.30
w piątki od godz.  10.30 - 15.00

 

oraz per e-mail: cde@centrumcde.pl

 

*** 

 

 

ZAPRASZAMY

Dyrektorów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej na bezpłatną konferencję

MATEMATYKA BEZ RESZTY,

która odbędzie się 7 czerwca 2018 roku o godzinie 16:00

w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu, ul. Karpacka 3.

 

PROGRAM KONFERENCJI

16:00 – 16:15 – Powitanie, wstęp Monika Piechowicz- Kruk - dyrektor Centrum Doskonalenia Edukacyjnego

16:15 – 17:00 – WYKŁAD: W tyglu dziecięcych uczuć. Pomagać dziecku w radzeniu sobie z emocjami, Teresa Radomska, doradca metodyczny – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,

17:00 – 17:15 – Przerwa kawowa

WARSZTATY: 17:15 – 18:00 (rotacyjnie)

·         GRUPA PRZEDSZKOLNA (rotacyjnie)

 

– Matematyczni podróżnicy Ewa Urszula Witkowska – Eduexpert

 


·         GRUPA WCZESNOSZKOLNA (rotacyjnie)

– Kurs programowania z gra Scottie Go! Edu - Agnieszka Kostrzewa


Zestaw edukacyjny Scottie Go! Edu, to odpowiedź na zmiany w realizacji podstawy programowej i obowiązek nauczania programowania od najmłodszych lat. Gra to przyjazne i bezpieczne środowisko dla ucznia i nauczyciela. Aby rozpocząć pracę z zestawem, nie są wymagane wielogodzinne szkolenia, a jego struktura prowadzi nauczyciela i ucznia wspólnie przez naukę programowania krok po kroku. Przeżyj przygodę wraz z przyjaznym kosmitą Scottie, naucz się programować i pomóż w powrocie Scottiego do domu!

 

 

 

REJESTRACJA NA WYDARZENIE

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do środy 6.06.2018r. pod adresem: cde@centrumcde.pl, tel. 696 725 232 

 Prosimy o udostępnianie informacji rodzicom i gronu pedagogicznemu Państwa Placówek.
 
è Przypominamy, iż rekrutacja kończy się 7 dni przed szkoleniem
è Szczegółowe informacje zawarte są w osobnym załączniku oraz na stronie www.centrumcde.pl oraz https://www.facebook.com/centrumcde
è Podstawą zgłoszenia jest wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA (w załączniku)
è Wszystkie szkolenia realizujemy również dla Rad Pedagogicznych!

 

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort