Aktualności Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
 

 

Szanowni Państwo

 

Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy

 

placówek oświatowych,

 

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach przygotowanych dla nauczycieli zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 oraz nadających kwalifikacje nauczycielom i będących istotnym wsparciem dla nauczycieli w codziennej pracy wychowawczo-edukacyjnej.

 

 

Prosimy o udostępnianie informacji nauczycielom i wychowawcom Państwa Placówek.

 

 

 

Indywidualny system komunikacyjny z zastosowaniem komunikacji

 

alternatywnej i wspomagającej AAC

 

w pracy z dzieckiem z problemami komunikacyjnymi.

 

 

 

I poziom podstawowy - kontynuacja.

 

AAC – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się.

 

 

 

ADRESACI: nauczyciele różnych typów szkół.

 

Celem szkolenia jest poznanie alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC), nabycie umiejętności przeprowadzania diagnozy kompetencji komunikacyjnych, tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się, korzystania z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC, poznanie sposobów włączenia osoby niemówiącej do działań w zespole/grupie rówieśniczej, włączania rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny oraz zasad tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej. 

 

 

 

Prowadząca: mgr Monika Piechowicz- Kruk

 

oligofrenopedagog, edukator, tutor

  

 

Kalisz, sobota 3 lutego 2018 rok

 

Al. Wolności 6 w Kaliszu

 

        Budynek Empik School       

 

godz. 9.00 – 14.30

 

Koszt: 150 zł

 

Prosimy o udostępnianie informacji nauczycielom i wychowawcom Państwa Placówek.

 

 

 

Zapraszamy

 

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego

 

*** 

  

 

Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC w pracy z dzieckiem z problemami komunikacyjnymi.

 

Wstęp do I poziom podstawowego:

 

AAC – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się.

część I 

 

ADRESACI: nauczyciele różnych typów szkół. Celem szkolenia jest poznanie alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC), nabycie umiejętności przeprowadzania diagnozy kompetencji komunikacyjnych, tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się, korzystania z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC, poznanie sposobów włączenia osoby niemówiącej do działań w zespole/grupie rówieśniczej, włączania rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny oraz zasad tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej. 

 

 

 

 

Kalisz, sobota 18 listopada 2017 rok

 

Al. Wolności 6 w Kaliszu

 

Budynek Empik School       

 

godz. 9.00 – 15.30

 

 

 

Prosimy o udostępnianie informacji nauczycielom i wychowawcom Państwa Placówek.

 

 

 

***

 

AAC - alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się.

 

II poziom zaawansowany.

 

Liczba godzin: 15 (1 weekend) warsztat + ćwiczenia Zgłoszenia do końca lutego 2018 r.

Koszt: 450 zł.  

 

 

 

Prosimy o udostępnianie informacji nauczycielom i wychowawcom Państwa Placówek.

 

 

 

Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:

 

CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO

 

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1

 

lub w formie elektronicznej na adres: cde@centrumcde.pl

 

 

 

 • Przypominamy, iż rekrutacja kończy się 7 dni przed szkoleniem
 • Szczegółowe informacje zawarte są w osobnym załączniku oraz na stronie www.centrumcde.pl oraz https://www.facebook.com/centrumcde
 • Podstawą zgłoszenia jest wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA (w załączniku)
 • Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleń dla Rad Pedagogicznych prezentowanych w informatorze udostępnionym szkołom /rok wydania 2016
 • Wszystkie szkolenia realizujemy również dla Rad Pedagogicznych!

 

 

 

*** 

 

Szanowni Państwo

 

Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy

 

placówek oświatowych,

 

 

 

Informujemy, że szkolenie z LOGORYTMIKI z przyczyn niezależnych od organizatora nie może odbyć się w dniu 4 listopada 2017 r.

 

Warsztaty z LOGORYTMIKI odbędą się w terminie marzec/ kwiecień 2018 roku.
Można dosyłać zgłoszenia. Zapraszamy!
Centrum Doskonalenia Edukacyjnego

 

 

 

***

 

 

 

Potwierdzamy warsztat metodyczny:

 

 

 

„Jak uczyć języków obcych dzieci z dysleksją

 

w obliczu obowiązujących przepisów prawnych.

 

Warsztat dla nauczycieli wszystkich typów szkół.”

 

 *** 

 

 

Szanowni Państwo

 

Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy

 

placówek oświatowych,

 

           

 

          Zapraszany nauczycieli języków obcych zainteresowanych tematem pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczególnie omówione zostaną problemy wynikające z zaburzeń o charakterze dyslektycznym i o podłożu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.

 

          Warsztaty to dobra okazja dla nauczycieli na poznanie nowych technik pracy i ich celowości, oraz dla upewnienia się, że własne sposoby radzenia sobie z trudnościami są właściwe.

 

Warsztat przygotowany za wskazaniem nauczycieli i placówek.

 

 

 

Warsztat metodyczny:

 

 

 

Jak uczyć języków obcych dzieci z dysleksją

 

w obliczu obowiązujących przepisów prawnych.

 

Warsztat dla nauczycieli wszystkich typów szkół.”

 

 

 

ADRESACI: nauczyciele różnych typów szkół.

 

Celem szkolenia jest:

 

ü Celem szkolenia jest poznanie zakresu i specyfiki specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z różnorodnych zaburzeń, określenie możliwości i ograniczeń w nauce języków obcych dzieci z SPE.

 

ü Warsztat służy poznaniu aktów prawnych dot. tematu, zasad pracy i oceniania

 

ü oraz praktycznemu zastosowaniu różnych technik i metod nauczania języków obcych adekwatnych do możliwości ucznia z SPE.

 

 

 

Prowadząca: mgr Monika Piechowicz- Kruk
Pedagog specjalny, edukator, trener języka niemieckiego, praktyk turoringu

 

Koszt: 130 zł
Czas: 8 h

 

Kalisz, sobota 4 listopada 2017 rok

 

Al. Wolności 6 w Kaliszu

 

Budynek Empik School        

 

godz. 9.00 – 15.30

 

koszt 130 zł

 

Prosimy o udostępnianie informacji nauczycielom i wychowawcom Państwa Placówek.

 

 

 

Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:

 

CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO

 

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1

 

lub w formie elektronicznej na adres: cde@centrumcde.pl

 

 

 

 • Przypominamy, iż rekrutacja kończy się 7 dni przed szkoleniem
 • Szczegółowe informacje zawarte są w osobnym załączniku oraz na stronie www.centrumcde.pl oraz https://www.facebook.com/centrumcde
 • Podstawą zgłoszenia jest wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA (w załączniku)
 • Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleń dla Rad Pedagogicznych prezentowanych w informatorze udostępnionym szkołom /rok wydania 2016
 • Wszystkie szkolenia realizujemy również dla Rad Pedagogicznych!

 

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ I WARSZTATÓW STACJONARNYCH CDE: listopad 2017


DATA

TEMAT

 

MIEJSCE

sobota       04.11.2017r.  koszt 130zł                

Jak uczyć języków obcych dzieci z dysleksją

w obliczu obowiązujących przepisów prawnych.

Warsztat dla nauczycieli wszystkich typów szkół.

 

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

najbliższy termin marzec/kwiecień 2018.           

LOGORYTMIKA jako forma uzupełniająca terapię dziecka

z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej.

Warsztat dla nauczycieli przedszkoli i szkół.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

sobota       18.11.2017r.  koszt 150 zł   

Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC w pracy z dzieckiem z problemami komunikacyjnymi

Wstęp do I poziom podstawowego:

AAC – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się

 

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

sobota       18.11.2017r.  koszt 130 zł   

Geografia moja pasja.

Metodyka pracy w oparciu o TIK.

Warsztat dla nauczycieli przyrody i geografii szkoły podstawowej.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

sobota       18.11.2017r.  koszt 130 zł 

Teatr moja pasja - warsztaty dla nauczycieli

z zakresu teatroterapii.

Sztuka rozwoju osobowości i kreatywności młodego człowieka.

Warsztat dla nauczycieli przedszkoli i szkół.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

sobota       25.11.2017r. koszt 130 zł  

Podstawowe elementy tańca współczesnego oraz wybrane metody kompozycji układów tanecznych.

Warsztat dla nauczycieli przedszkoli i szkół.

STUDIUM ANIMATORÓW KULTURY                                ul. Podmiejska 25a        godz. 9.00 – 15.30

Sobota  25.11.2017r.   koszt 130 zł

Gry i zabawy przeciwko agresji – warsztat psychoedukacyjny.

Warsztat dla nauczycieli wszystkich typów szkół.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

Weekend Termin 2017/2018 podamy wkrótce

AAC – alternatywne i wspomagające sposoby

porozumiewania się. I poziom podstawowy.

AAC - alternatywne i wspomagające sposoby

porozumiewania się. II poziom zaawansowany.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

Weekend Termin 2017 podamy wkrótce

Cykl warsztatów z pedagogiką i metodyką M. Montessori:

 1. Praca z uczniem zdolnym w otoczeniu Montessori.
 2. Tabliczka mnożenia i nie tylko, czyli matematyka w klasach I-III.
 3. „Jak powstało życie na Ziemi” czyli przyroda w klasach I-III Montessori”
 4. Elementy metody Montessori w placówkach niemontessoriańskich”.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO


 

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort