Warsztaty Twórczości Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu


61. Podstawowe elementy tańca współczesnego oraz wybrane metody kompozycji układów tanecznych.

ADRESACI: nauczyciele szkół i placówek oświatowych
CELE  Po zakończeniu zajęć uczestnik:

 • potrafi określić potrzeby grupy, z którą ma przeprowadzić zajęcia ruchowe, czy inne działania z zakresu animacji tanecznej,
 • potrafi dopasować poziom proponowanych zajęć do możliwości  grupy,
 • potrafi przekazać i objaśnić proponowane ćwiczenia czy zadania,
 • potrafi wzbudzić entuzjazm i rozbudzić chęć nauki danego materiału u swojej publiczności,
 • określa pracę poszczególnych części ciała w ruchu oraz wykonać i nazywać podstawowe elementy technik tańca współczesnego,
 • rozumie, że techniki tańca współczesnego to trening wzmacniający ciało, rozwijający świadomość ciała, koordynację ruchową, orientację w przestrzeni scenicznej,
 • zna wybrane zasady i sposoby tworzenia kompozycji tanecznych – improwizacja, praca w grupach, wykonywanie zadań choreograficznych,
 • potrafi samodzielnie komponować proste łączenia ruchowe.

Liczba godzin: 8
Odpłatność: 80 zł
Zgłoszenia: cały rok.

 

 

62. Warsztaty teatralne dla nauczycieli. Realizacja założeń interpretacyjnych w przestrzeni scenicznej. Budowanie roli w indywidualnej i zespołowej pracy z dzieckiem na scenie.

ADRESACI: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Celem szkolenia jest poznanie etiudy teatralnej i jej części składowych, zasad budowania etiudy na określony temat bez użycia słów i z wykorzystaniem tekstu oraz dobierania tekstu dla określonej grupy i zaadaptowania go na potrzeby inscenizacyjne. Warsztat jest prowadzony z wykorzystaniem metody dramy.

Liczba godzin

8

Zgłoszenia przez cały rok

Temat: Twórcze i odtwórcze wykorzystanie muzyki w pracy z dzieckiem upośledzonym.

ADRESACI: nauczyciele szkół i placówek oświatowych
CELE  Po zakończeniu zajęć uczestnik potrafi:

 • Stosować muzykę jako akompaniament do ćwiczeń muzyczno- ruchowych,
 • wskazać dziecku możliwości zastosowania muzyki w wyrażaniu własnej ekspresji twórczej,
 • jest świadomy terapeutycznej funkcji muzyki,
 • potrafi stosować muzykę w pracy terapeutycznej i dydaktycznej z dzieckiem specjalnej troski,
 • Potrafi zindywidualizować działania muzyczne w zależności od możliwości dziecka.

Liczba godzin: 6
Zgłoszenia: cały rok.

Temat: Drama w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

ADRESACI: nauczycie przedszkoli i klas 1- 3.
CELE  Po zakończeniu zajęć uczestnik potrafi:

 • Za pomocą dramy rowijać wyobraźnię i fantazję dzieci, wzbudzać emocje,
 • pobudzać do samodzielnego myślenia i aktywności dzieci,
 • Wykorzystać metody dramy do właściwego odbióru utworów literackich, artystycznych, dzieł sztuki,
 • Zastosować dramę podczas nauki różnych zajęć edukacyjnych i wychowawczych z dziećmi,
 • Posługiwać się dramą w celach kształtowania osobowości  małego człowieka,
 • Umiejętnie stwarzać przyjazną, akceptującą dziecko atmosferę podczas zajęć,
 • Umiejętnie znaleźć się w roli animatora.

Liczba godzin: 8
Zgłoszenia: cały rok.

 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort