Turystyka Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu


86. Kurs instruktażowy dla nauczycieli – kierowników wycieczek szkolnych.

ADRESACI: nauczyciele różnych typów szkół.
CELE: Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

  • opisuje procedury organizowania wycieczek szkolnych,
  • wskazuje podstawowe dokumenty MENiS dotyczące tematu,
  • określa przepisy BHP obowiązujące podczas wyjazdów z dziećmi i młodzieżą,
  • charakteryzuje aspekty wychowawcze w pracy z grupą rekreacyjną.

Liczba godzin: 10
Odpłatność: 100 zł
Zgłoszenia do 30 września 2011 r.

87. Kurs kwalifikacyjny dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

ADRESACI: Osoby zainteresowane podjęciem pracy w charakterze kierownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży, spełniający wymagane prawem kryteria. (szczegóły na www.centrumcde.pl)
CELE: Po ukończeniu zajęć uczestnik nabędzie:

  • umiejętność planowania i organizacji pracy w placówce wypoczynku,
  • wiedzę, dotyczącą bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników  wypoczynku,
  • wiedzę jak kierować personelem pedagogicznym i  administracyjno obsługowym,
  • wiedzę nt. jak prawidłowo prowadzić palcówkę wypoczynku.

Liczba godzin: 10
Odpłatność: 120 zł
Zgłoszenia do 30 września 2011 r.

 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort