Księgowość Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu


88. Zasady wynagradzania nauczycieli.

ADRESACI:  nauczyciele szkół i placówek oświatowych
CELE:  Zapoznanie uczestników zajęć z przepisami regulującymi wynagradzanie nauczycieli oraz przybliżenie zasad wyliczania tych wynagrodzeń.
Po zakończeniu zajęć uczestnik potrafi:

  • Określać poszczególne składniki wynagrodzenia i zasady ich naliczania,
  • Wskazać przepisy prawne regulujące zasady wynagradzania nauczycieli,
  • Wymienić rodzaje dokumentów niezbędnych do prawidłowego ustalenia wysokości jego wynagrodzenia,
  • jest świadomy przysługujących mu świadczeń wynikających z zatrudnienia na stanowisku nauczyciela.

Liczba godzin: 6
Odpłatność: 70 zł
Zgłoszenia: cały rok.

 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort