CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli wpisaną do rejestru NPDN w dniu 11 stycznia 2001 roku przez Kuratora Oświaty w Poznaniu pod numerem 002/2001. Od 2009 roku znajduje się w Ewidencji NPDN wpisana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dniu 5 grudnia 2009 r. pod numerem DE.II.2.1.4330-8/10.

Celem Centrum jest podnoszenie poziomu przygotowania zawodowego nauczycieli, mającego wpływ na ulepszenie metod pracy nauczycieli oraz pracowników samorządowych zarządzających sprawami oświaty, co w konsekwencji powinno przyczynić się do wzięcia przez wymienione osoby odpowiedzialności za wprowadzanie zmian edukacyjnych w swoich szkołach i placówkach, a także podniesienia poziomu kwalifikacji, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności.

Do podstawowych zadań Centrum należy:
inspirowanie, organizowanie, prowadzenie doskonalenia zawodowego i dokształcania nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek przygotowywanie nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek do wdrażania reformy oświaty/wprowadzania zmian edukacyjnych udzielanie merytorycznej pomocy nauczycielom  pragnącym włączyć się do ruchu  pedagogicznego nowatorstwa, pracującym nad innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny
udostępnianie i upowszechnianie wiedzy pedagogicznej oraz materiałów przydatnych w pracy dydaktyczno - wychowawczej szkół i placówek, tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy między nauczycielami.
(Wszystkie Zadania Centrum, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 listopada 2009 roku, są zawarte w Statucie Centrum Doskonalenia Edukacyjnego.)
CDE organizuje szkolenia  w całej Polsce.

Od 2012 r. działa Wydawnictwo CDE mające na celu publikowanie opracowań naukowych, materiałów dydaktycznych tworzonych na potrzeby placówek, nauczycieli i terapeutów przydatnych do codziennej pracy dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej i terapeutycznej.

CENTRA WYKŁADOWE CDE
        Kalisz                                                                          Poznań Winogrady
Aleja Wolności 6                                                                     ul. Serbska 11
w Empik School.                                                                      Empik School
                                                                                   
    Zielona Góra                                                                         Warszawa
ul. Bohaterów Westerplatte 19                                            Placówki Oświatowe.
Empik School (I piętro)                                     Bieżące informacje na  www.centrumcde.pl

KADRA CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO

*** 

PROBLEMATYKA OGÓLNOSZKOLNA
dr Radosław Nawrocki, mgr Dariusz Grzesik,
mgr Renata Harabasz,
mgr Aleksandra Kuźniak
PROBLEMATYKA WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNA
dr Marzanna Farnicka, mgr Jolanta Ciżmowska,
 mgr Renata Harabasz,
mgr Wielisława Dankiewicz - Czajka
mgr Katarzyna Strojna - Bigora
DYDAKTYKA
dr Radosław Nawrocki, mgr Dariusz Grzesik,
mgr Renata Harabasz, mgr Aleksandra Kuźniak,
mgr Aneta Rychel - Hajdziony, mgr Małgorzata Figlak
PEDAGOGIKA SPECJALNA
dr Justyna Leszka, mgr Małgorzata Błaszczyk,
mgr Izabella Kaiser,
mgr Monika Piechowicz - Kruk, mgr Beata Szalonka,
mgr Aleksandra Załustowicz, mgr Matylda Pachowicz
PSYCHOLOGIA
dr Marzanna Farnicka
LOGOPEDIA
 dr Krzysztof Szamburski, dr Karina Szafrańska,
dr Justyna Leszka, mgr Małgorzata Błaszczyk, mgr Katarzyna Strojna - Bigora
mgr Bogna Boch – Czwordon, mgr Jolanta Jaszczuk,
mgr Iwona Stępniewicz, mgr Paulina Stolarska
mgr Beata Szalonka
WARSZTATY TWÓRCZOŚCI
mgr Bogna Boch - Czwordon,  mgr Marzanna Forysiak,
mgr Anna Wytych - Wierzgacz, mgr Katarzyna Strojna - Bigora, Ewa Paczkowska,

JĘZYKI OBCE
mgr Anna Abramczyk, mgr Anna Bukowska
mgr Wielisława Dankiewicz - Czajka,
mgr Agnieszka Iwanow – Maruda,
mgr Joanna Krzyżanowska - Szymańska,
mgr Maria Pająk,
mgr Monika Piechowicz - Kruk
Koordynator DELFORT
mgr Joanna Krzyżanowska - Szymańska
TURYSTYKA
mgr Monika Piechowicz - Kruk
INFORMATYKA
mgr Rafał Królak
PIERWSZA POMOC
dr Artur Tarasiewicz
BHP
Kwalifikowani edukatorzy z zakresu BHP
Koordynacja szkoleń
mgr Zdzisława Skowron


Szczegółowe informacje o prowadzących znajdują się na stronie http://www.centrumcde.pl/index.php/content/view/19/27/

 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort