Inne Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

80. Kurs instruktażowy dla nauczycieli – kierowników wycieczek szkolnych.

ADRESACI: nauczyciele różnych typów szkół.

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do organizacji i prowadzenia wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Liczba godzin

10

Zgłoszenia przez cały rok


81. Kurs kwalifikacyjny dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

ADRESACI: osoby zainteresowane podjęciem pracy w charakterze kierownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży, spełniające wymagane prawem kryteria. (szczegóły na www.centrumcde.pl)

Celem szkolenia jest przygotowanie kierownika placówki wypoczynku do planowania i organizacji pracy w placówce wypoczynku, kierowania kadrą pedagogiczną i personelem administracyjno-obsługowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Liczba godzin

10

Zgłoszenia przez cały rok


82. Kurs wychowawców kolonijnych.

ADRESACI: osoby zainteresowane podjęciem pracy w charakterze wychowawców kolonijnych, spełniające wymagane prawem kryteria.

Szczegóły na www.centrumcde.pl

Celem szkolenia jest przygotowanie wychowawcy kolonijnego do podjęcia pracy w placówce wypoczynku.

Liczba godzin

36

Zgłoszenia przez cały rok


83. Pierwsza pomoc przedmedyczna BLS.

ADRESACI: wszyscy pracownicy placówek oświatowych.

TEMATY KURSU:

1. Podstawowe czynności ratujące życie (BLS).

2. Postępowanie w sytuacji zakrztuszenia.

3. Postępowanie w sytuacjach utraty przytomności (padaczka, omdlenia)

4. Pierwsza pomoc w urazach (krwawienia, złamania, zwichnięcia)

5.Ćwiczenia praktyczne na manekinie - podstawowe czynności ratujące życie

(zastępczy masaż i oddech), pozycja boczna ustalona.

Liczba godzin

10

Zgłoszenia przez cały rok

 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort