Plecy
avatar

Anna Gawdyn

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Nauczyciel konsultant WOM w Opolu.
Ukończyła studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa i religioznawstwa oraz kurs kwalifikacyjny edukatora,
Brała udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Metodycznej „Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji” (2009) oraz w konferencjach na następujące tematy: „Praca z uczniem zdolnym w szkołach ponadgimnazjalnych” (2009), „Wspieranie uzdolnień każdego ucznia – kluczem do jego sukcesu” (2008), „Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji” (2008), „Jak skutecznie wspierać zdolności i talenty?” (2007), „Nauczyciel w procesie rozwoju zdolności i talentów uczniów” (2006), „Jak uczyć uczniów uczenia się?” (2005) i w ogólnopolskim seminarium dla koordynatorów do spraw wspomagania rozwoju zdolności i talentów (2005).
Jest promotorem zmiany podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Uczestniczy w programie ministerialnym „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna”. i „Diagnoza szkolna 6-latka”, projektach systemowych „Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu” . Autor  i realizator licznych szkoleń dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym, w tym grantów Opolskiego Kuratora Oświaty (2010 – „Stymulowanie rozwoju ucznia szczególnie uzdolnionego i indywidualizacja procesu jego nauczania”), organizator konferencji „Twórczy nauczyciel – twórczy uczeń”, twórca Klubu Twórczego Nauczyciela (2007), realizującego zajęcia rozwijające zdolności w ramach powołanych w szkołach Klubów Twórczego Ucznia, autor i realizator projektu „Twórcza osobowość ucznia, a jego sukces na rynku pracy” w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego „Opolskie… tutaj zostaję”, współpraca z prof. K. Szmidtem (Uniwersytet Łódzki) w organizacji szkoleń dla nauczycieli w zakresie stymulowania zdolności.
Jako edukator specjalizuje się w pracy z uczniem zdolnym, nowoczesnych technikach uczenia się, czytaniu ze zrozumieniem, twórczym myśleniu, nowej podstawie programowej.
Mieszka w Kotorzu Małym.