Plecy

  Zgłoszenie indywidualne

  UWAGA!
  Opłatę prosimy uiścić przed szkoleniem, po otrzymaniu maila lub sms-a, w którym zostanie podany numer konta bankowego CDE oraz informacje o kursie. Mail/sms taki zostanie do Państwa wysłany przed rozpoczęciem szkolenia. Przy rejestracji nie dokonujecie Państwo żadnych płatności.

  Wybór szkolenia/szkoleń, grantu, projektu, webinarium, e-learning

  * - pola wymagane

  Grant

  Nazwa grantu

  Grupa

  Data

  Projekt

  Nazwa projektu

  Grupa

  Data

  Webinarium

  Nazwa projektu

  Grupa

  Data

  Szkolenie* - wybierz szkolenie/szkolenia z listy poniżej (możesz wybrać kilka)

  Inne

  E-learning

  Dane zamawiającego

  Imię/Imiona*

  Nazwisko*

  Telefon kontaktowy*

  E-mail*

  Miejsce urodzenia*

  Data urodzenia* (dd-mm-rr)

  Stopień awansu*

  Stanowisko*

  Przedmiot nauczany*

  Dane szkoły/instytucji

  Nazwa instytucji*

  Typ*

  Miejscowość*

  Gmina*

  Powiat*

  Telefon*

  Dane do faktury

  Płatnik

  Miasto

  Gmina

  Powiat

  Adres

  NIP

  Odbiorca

  Nazwa instytucji

  Typ instytucji

  Adres

   Zgłoszenie grupowe

   Wybór szkolenia/szkoleń, grantu, projektu, webinarium, e-learning

   * - pola wymagane

   Grant

   Nazwa grantu

   Grupa

   Data

   Projekt

   Nazwa projektu

   Grupa

   Data

   Webinarium

   Nazwa projektu

   Grupa

   Data

   Szkolenie* - wybierz szkolenie/szkolenia z listy poniżej (możesz wybrać kilka)

   Inne

   E-learning

   Osoba do kontaktu

   Imię i nazwisko*

   Stanowisko*

   Telefon kontaktowy*

   E-mail*

   Informacje dodatkowe

   Ilość osób*

   Proponowany termin*

   Inne

   Dane szkoły/instytucji

   Nazwa instytucji*

   Typ*

   Miejscowość*

   Gmina*

   Powiat*

   Telefon*

   Dane do faktury

   Płatnik

   Miasto

   Gmina

   Powiat

   Adres

   NIP

   Odbiorca

   Nazwa instytucji

   Typ instytucji

   Adres