Plecy

Witamy w naszej OFICYNIE!

Witamy w naszej

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego od 2001 roku dba o merytoryczny rozwój nauczycieli, szkół i placówek oświatowych.

Tym razem dedykujemy Państwu produkty multimedialne „Matematyka bez reszty”„Metoda projektu”sprzyjające rozwojowi kompetencji kluczowych, wiedzy o świecie od najmłodszych lat nauki oraz specjalistycznej wiedzy ciekawie przedstawionej na platformie edukacyjnej Science-Lab- „Fascynująca anatomia człowieka”lab dla uczniów klasy 7-8 szkoły podstawowej.

Oferujemy również produkty połączone ze specjalistycznym szkoleniem merytorycznym dla Rad Pedagogicznych i nauczycieli autoryzowane i certyfikowane przez Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w zakresie:

  1. TIK
  2. Kompetencje kluczowe
  3. Dydaktyka przedmiotu
  4. Dydaktyka nauczania wybranej grupy wiekowej
  5. Metody eksperymentu i doświadczania
  6. Warsztat wychowawczy
  7. Warsztat z psychologiem
  8. Warsztat logopedyczny
  9. Dydaktyka języków obcych
  10. Warsztat z dostosowaniem wymogów do specjalnych potrzeb edukacyjnych

Produkty multimedialne

Produkty