Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej – część II

„Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej” – część II – zawiera 4 projekty tematyczne przeznaczone dla klasy 2 szkoły podstawowej.

„Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej” – część II – zawiera 4 projekty tematyczne przeznaczone dla klasy 2 szkoły podstawowej. W jej skład wchodzą:

 • plansze interaktywne, zawierające różne typy ćwiczeń przeznaczone na tablicę interaktywną np. krzyżówki, quizy, połącz w pary, itd. Druga część programu zawiera:
  • 4 tematy wiodące – związane z obudową dydaktyczną,
  • 20 interakcji – różnorodnych ćwiczeń wspierających naukę i zapamiętywanie,
  • 12 filmów edukacyjnych – wprowadzających w tematy wiodące każdej części,
  • 4 ćwiczenia do nauki języka angielskiego.
 • obudowa dydaktyczna zawiera:
  • o   33 karty pracy dla uczniów,
  • o   33 scenariusze zajęć i zabaw dla nauczycieli,
 • program nauczania,zawierający opis sposobów obserwacji dziecka pod kątem osiąganych przez nie umiejętności, przewidzianych podstawą programową,
 • diagnozę uczniów, pozwala na ocenę kompetencji ucznia w środowisku edukacyjnym, bez sztucznego wyodrębniania procesu oceniania.

 

W części drugiej Metody Projektu uczniowie kontynuują interaktywną podróż przez wybrane obszary tematyczne. Udamy się do świata lasu i zwierząt leśnych. Uczniowie dowiedzą się więcej o funkcji lasu i dzięki interakcjom oraz kartom pracy nauczą się, jak poprawnie zachowywać się w domu zwierząt i roślin. Kolejne tematy recykling i żywioły – skupiają uwagę dziecka na świecie zewnętrznym. Celem jest nie tylko inspirowanie i zachęcanie do poznawania świata poprzez filmy i interakcje, ale także budowanie poczucia odpowiedzialności u dzieci za własne otoczenie. Czwartym tematem tej części jest uczenie się. Potencjał ludzkiego mózgu jest gigantyczny i tylko od nas samych zależy, jak bardzo wytrenujemy szare komórki – tych i wielu innych ciekawostek uczniowie dowiedzą się dzięki filmom i ćwiczeniom zawartym w programie multimedialnym. Uczniowie opanują też słówka tematyczne w języku angielskim oraz ich wymowę.

Konstrukcja programu multimedialnego i obudowa dydaktyczna uwzględniają pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Polecenia są czytane przez lektora, a grafiki są atrakcyjne
i stonowane, dzięki czemu rozwiązywanie zadań na tablicy interaktywnej jest efektywne i ciekawe dla całej klasy. Część zadań przygotowana jest w języku angielskim, dzięki czemu uczniowie ćwiczą słownictwo i wymowę.

Obsługa programu jest intuicyjna. Przypomina poruszanie się po stronach www. Wszystkie elementy zaprojektowane są tak, aby ułatwić nauczycielowi pracę. Elementy aktywne w grach są zawsze na wysokości dostępnej dla dziecka – nie wymagają pomocy ze strony nauczyciela. Grafiki i interakcje przedstawiają rzeczywiste obrazy – do minimum ograniczone są nierealistyczne animacje. Polecenia zadań są tekstowe i dźwiękowe.

 

„Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej”:

 • łączy zabawę i naukę wykorzystując elementy grywalizacji,
 • wspomaga nabywanie kompetencji kluczowych przez uczniów,
 • łączy świat realny z ćwiczeniami i zadaniami na tablicy interaktywnej,
 • rozwija umiejętności i uzdolnienia uczniów,
 • wspomaga realizację Podstawy Programowej w zakresie TIK,
 • kształtuje nawyk powtarzania i utrwalania wiedzy,
 • wspiera uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ucznia zdolnego,
 • zawiera różnorodne ćwiczenia dostosowane dla dzieci w wieku 6 i 7 lat.

 

„Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej” poprzez różnorodne ćwiczenia i interakcje, a także bogatą obudowę dydaktyczną pozwala swobodnie realizować założenia podstawy programowej w tym:

 • edukacji polonistycznej,
 • edukacji muzycznej,
 • edukacji społecznej,
 • edukacji plastycznej,
 • edukacji przyrodniczej,
 • edukacji matematycznej,
 • edukacji zdrowotnej,
 • zajęć komputerowych,
 • zajęć technicznych,
 • wychowania fizycznego.

 

CECHY SZCZEGÓLNE:

 • DOWOLNOŚĆ NOŚNIKA MULTIMEDIALNEGO – program dedykowany jest na tablicę interaktywną, doskonale sprawdzi się także na komputerze, tablecie.
 • WYKORZYSTANIE W RÓŻNYCH WARUNKACH – w domu, w szkole, podczas wycieczek szkolnych.
 • INTERNET – jeśli w Twojej szkole jest słaby Internet, nie jest to już problemem. „Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej” działa online i offline – zgraj potrzebne materiały na pendrive dołączony do zestawu i korzystaj bez konieczności połączenia z siecią.
 • PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA – pozwala na łatwe i szybkie pobieranie nowych aktualizacji lub korzystania w wersji online.
 • INTUICYJNOŚĆ – produkt jest intuicyjny i przyjazny w obsłudze dla nauczyciela. Proste użytkowanie bez instrukcji obsługi.

  

Licencja na placówkę – Bez względu na liczbę nauczycieli, uczniów czy dostępnego sprzętu. Kupując jedną licencję, każdy może korzystać z oprogramowania.
Nośnik – USB/link – produkt zawiera pusty pendrive wraz z instrukcją pobrania programu za pośrednictwem przesłanego linka)
Licencja – ważna 1 rok.

Po upływie roku istnieje możliwość wykupienia licencji na kolejny rok: Metoda Projektu pakiet – wznowienie 1 rok.