Plecy

Fascynująca anatomia człowieka. Cześć I – wzrok

„Wzrok” to pierwsza z czterech części nowej serii produktów multimedialnych „Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka”. Omówiono w niej budowę i funkcjonowanie zmysłu wzroku, a także wady i choroby, jakie mu zagrażają. Dodatkowo wprowadzono elementy z zakresu fizyki.

Nauczyciel przy pomocy plansz edukacyjnych szczegółowo omówi budowę aparatu ochronnego i gałki ocznej, a także ośrodków kory mózgowej odpowiedzialnych za ten zmysł. Element zaciekawiający ucznia stanowią ciekawostki przypisane do większości narządów. Działanie wzroku oraz choroby i wady, które mu zagrażają, przedstawiono w materiałach filmowych. Symulacje znajdujące się w programie, pozwolą uczniom powtórzyć i utrwalić informacje.

Do dyspozycji nauczyciel ma także testy sprawdzające wiedzę oraz obudowę dydaktyczną, którą może wykorzystać do urozmaicenia swoich zajęć. Program zawiera bogaty materiał edukacyjny wspomagający naukę przedmiotów przyrodniczych w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz na wyższym etapie edukacyjnym (liceum/ technikum).

ZAWARTOŚĆ PRODUKTU:

 • 6 multimedialnych plansz edukacyjnych, które w interesujący, nowoczesny
  i szczegółowy sposób omawiają budowę i funkcjonowanie narządu wzroku oraz ośrodków kory mózgowej odpowiedzialnych za ten zmysł.
 • 3 filmy edukacyjne wprowadzające w zagadnienia poruszane w tej części.
 • 2 symulacje rozbudzające zainteresowanie uczniów oraz stanowiące materiał powtórzeniowy i utrwalający zdobytą wiedzę.
 • Bogata obudowa dydaktyczna zawierająca m.in.: testy, klucze odpowiedzi, karty pracy, materiały do szybkich powtórek (np. plakaty, infografiki, wklejki), obserwacje
  i eksperymenty, pakiet pomysłów na lekcje.

CECHY PRODUKTU:
Program „Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka” zawiera pakiet plansz edukacyjnych, dzięki którym nauczyciel w szczegółowy sposób omówi budowę i funkcjonowanie poszczególnych narządów, a także filmysymulacje do wykorzystania podczas zajęć szkolnych. Całość przygotowanych materiałów pozwala na realizowanie założeń Podstawy Programowej oraz wprowadzenie elementów rozszerzonych dla chętnych, ambitnych uczniów lub dla klas wyższych.

Do wszystkich materiałów w programie multimedialnym został nagrany profesjonalny lektor. Ponadto przy elementach opisowych istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki, co pozwala na wykorzystanie produktu podczas pracy z uczniami o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (SPE).

„Science-Lab” przygotowano w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, dzięki czemu nauczyciel może wprowadzić biologii, chemii, czy fizyki w obcym języku. Program może być wykorzystany również za granicą.

Dzięki bogatej obudowie dydaktycznej, na którą składają się karty pracy, pakiet pomysłów na lekcje, doświadczenia, czy materiały powtórzeniowe, nauczyciel zyska wiele możliwości pracy
z programem.

OBUDOWA DYDAKTYCZNA:
Do programu multimedialnego dołączono obudowę dydaktyczną, którą można wykorzystać nie tylko w klasie, ale i poza nią.

W jej skład wchodzą:

 • Testy wraz z kluczem odpowiedzi, które podsumowują wiedzę na temat zmysłu wzroku. Przygotowano je dla dwóch grup, w wersji podstawowej i rozszerzonej, a także w wersji edytowalnej dla Nauczyciela
 • Cykl „Co warto zapamiętać?”, zawierający najważniejsze informacje dotyczące narządu wzroku . Materiały w formie in. plakatów, infografik oraz wklejek do zeszytu.
 • Obserwacje i eksperymenty, które przygotowano w oparciu o założenia Podstawy Programowej, a także wychodzące poza obowiązujący zakres.
 • Karty pracy angażujące uczniów w omawiane tematy.
 • Pakiet kart z pomysłami na zajęcia.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE:

 • Dwujęzyczność – umożliwia wprowadzanie elementów języka obcego na zajęciach przyrodniczych, a także prowadzenie zajęć za granicą.
 • Zgodność z Podstawą Programową MEN.
 • Obserwacje i eksperymenty.
 • Praca z uczniami ze SPE.
 • Korelacja międzyprzedmiotowa (biologia, fizyka).
 • Podnoszenie kompetencji cyfrowych (TIK).
 • Licencja na całą szkołę (w pudełku znajduje się m.in. klucz licencyjny oraz naklejka do pokoju nauczycielskiego).
 • Praca w wersji online i offline (pendrive dołączony do programu).
 • Możliwość uzyskania dofinansowania w ramach projektu doposażania pracowni przyrodniczych.