Plecy

Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej

„Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej” to:

 • intuicyjny program multimedialny
 • nowoczesne materiały dydaktyczne
 • interesujące rozwiązania metodyczne
 • narzędzie diagnostyczne

„Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej” składa się z 3 części, które zawierają opis i bazę metodyczną do 12 projektów dla klas I-III, podzielonych na 4 tematy do każdej klasy.
W jej skład wchodzą plansze interaktywne, zawierające różne typy ćwiczeń przeznaczone na tablicę interaktywną np. krzyżówki, quizy, połącz w pary, itd.

 

Każda część programu zawiera:

 • 4 tematy wiodące – związane z obudową dydaktyczną
 • 20 interakcji – różnorodnych ćwiczeń wspierających naukę i zapamiętywanie
 • 12 filmów edukacyjnych – wprowadzających w tematy wiodące każdej części
 • 4 ćwiczenia do nauki języka angielskiego

 

Obudowa dydaktyczna zawiera:

 • 33 karty pracy dla uczniów
 • 33 scenariusze zajęć i zabaw dla nauczycieli
 • program nauczania, zawierający opis sposobów obserwacji dziecka pod kątem osiąganych przez nie umiejętności, przewidzianych podstawą programową
 • diagnozę uczniów, która pozwala na ocenę kompetencji ucznia w środowisku edukacyjnym, bez sztucznego wyodrębniania procesu oceniania

 

Konstrukcja programu multimedialnego i obudowa dydaktyczna uwzględniają pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Polecenia są czytane przez lektora, a grafiki są atrakcyjne i stonowane, dzięki czemu rozwiązywanie zadań na tablicy interaktywnej jest efektywne i ciekawe dla całej klasy. Część zadań przygotowana jest w języku angielskim, dzięki czemu uczniowie ćwiczą słownictwo i wymowę. Obsługa programu jest intuicyjna. Przypomina poruszanie się po stronach www. Wszystkie elementy zaprojektowane są tak, aby ułatwić nauczycielowi pracę. Elementy aktywne w grach są zawsze na wysokości dostępnej dla dziecka – nie wymagają pomocy ze strony nauczyciela. Grafiki i interakcje przedstawiają rzeczywiste obrazy – do minimum ograniczone są nierealistyczne animacje. Polecenia zadań są tekstowe i dźwiękowe.

 

„Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej”:

 • łączy zabawę i naukę wykorzystując elementy grywalizacji
 • wspomaga nabywanie kompetencji kluczowych przez uczniów
 • łączy świat realny z ćwiczeniami i zadaniami na tablicy interaktywnej
 • rozwija umiejętności i uzdolnienia uczniów
 • wspomaga realizację Podstawy Programowej w zakresie TIK
 • kształtuje nawyk powtarzania i utrwalania wiedzy
 • wspiera uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ucznia zdolnego
 • zawiera różnorodne ćwiczenia dostosowane dla dzieci w wieku 6 i 7 lat

 

„Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej” poprzez różnorodne ćwiczenia i interakcje, a także bogatą obudowę dydaktyczną pozwala swobodnie realizować założenia podstawy programowej w tym:

 • edukacji polonistycznej
 • edukacji muzycznej
 • edukacji społecznej
 • edukacji plastycznej
 • edukacji przyrodniczej
 • edukacji matematycznej
 • edukacji zdrowotnej
 • zajęć komputerowych
 • zajęć technicznych
 • wychowania fizycznego

 

CECHY SZCZEGÓLNE:

 • DOWOLNOŚĆ NOŚNIKA MULTIMEDIALNEGO – program dedykowany jest na tablicę interaktywną, doskonale sprawdzi się także na komputerze, tablecie.
 • WYKORZYSTANIE W RÓŻNYCH WARUNKACH – w domu, w szkole, podczas wycieczek szkolnych.
 • INTERNET – jeśli w Twojej szkole jest słaby Internet, nie jest to już problemem. „Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej” działa online i offline – zgraj          potrzebne materiały na pendrive dołączony do zestawu i korzystaj bez konieczności połączenia z siecią.
 • PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA – pozwala na łatwe i szybkie pobieranie nowych aktualizacji lub korzystania w wersji online.
 • INTUICYJNOŚĆ – produkt jest intuicyjny i przyjazny w obsłudze dla nauczyciela. Proste użytkowanie bez instrukcji obsługi.

 

Licencja na placówkę – Bez względu na liczbę nauczycieli, uczniów czy dostępnego sprzętu. Kupując jedną licencję, każdy może korzystać z oprogramowania.
Nośnik – USB/link – produkt zawiera pusty pendrive wraz z instrukcją pobrania programu za pośrednictwem przesłanego linka)
Licencja – ważna 1 rok.

Po upływie roku istnieje możliwość wykupienia licencji na kolejny rok: Metoda Projektu pakiet – wznowienie 1 rok.