Rok szkolny 2017-2018

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół
i placówek oświatowych,

wchodzimy w okres intensywnych reform i zmian w polskiej edukacji, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom przygotowaliśmy bogaty pakiet szkoleń metodycznych oraz warsztatów ukierunkowanych na praktyczne umiejętności zarówno dydaktyczne, jak i wychowawcze.
Nasza wieloletnia współpraca ze specjalistami pozwala także na ciekawą ofertę specjalistyczną skierowaną również do pedagogów, logopedów i terapeutów.
Czerpiemy wiedzę i doświadczenie z praktyki i dokładamy wielu starań, aby nasze szkolenia odpowiadały potrzebom edukacyjnym w każdym roku szkolnym i były zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa wyznaczonymi przez Ministra Edukacji Narodowej.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i wyboru tych form, które uskrzydlą naszą misję wychowawczą i edukacyjną oraz wniosą tę wiedzę i kompetencje, dzięki którym Państwo poczujecie się pewniej w swojej codziennej praktyce.
Jak co roku proponujemy warsztaty i szkolenia weekendowe, szkolenia Rad Pedagogicznych na terenie placówek wychowawczo-oświatowych oraz kursy kwalifikacyjne, e-learningowe i studia podyplomowe.
Dzięki wieloletniej praktyce i owocnej współpracy z wieloma organizacjami, którym dziękujemy za zaufanie, jesteśmy otwarci na współpracę w ramach realizacji projektów edukacyjnych i samorządowych.
Będziemy również kontynuować szkolenia i warsztaty z udziałem rodziców oraz działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców w ramach Akademii Młodego Podróżnika. Już dziś zapraszamy do współpracy szkoły i nauczycieli.
Wybierzmy się razem w tę podróż, bowiem  jak powiedział Mark Twain: „Za dwadzieścia lat będziesz bardziej żałował tego, czego nie zrobiłeś niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj. Śnij. Odkrywaj.”
Z życzeniem sukcesów osobistych i zawodowych w roku szkolnym 2017/2018

mgr Monika Piechowicz- Kruk
Dyrektor CDE

 
Aktualności
 

 

Szanowni Państwo

 

Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy

 

placówek oświatowych,

 

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach przygotowanych dla nauczycieli zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 oraz nadających kwalifikacje nauczycielom i będących istotnym wsparciem dla nauczycieli w codziennej pracy wychowawczo-edukacyjnej.

 

 

Prosimy o udostępnianie informacji nauczycielom i wychowawcom Państwa Placówek.

 

 

 

Indywidualny system komunikacyjny z zastosowaniem komunikacji

 

alternatywnej i wspomagającej AAC

 

w pracy z dzieckiem z problemami komunikacyjnymi.

 

 

 

I poziom podstawowy - kontynuacja.

 

AAC – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się.

 

 

 

ADRESACI: nauczyciele różnych typów szkół.

 

Celem szkolenia jest poznanie alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC), nabycie umiejętności przeprowadzania diagnozy kompetencji komunikacyjnych, tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się, korzystania z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC, poznanie sposobów włączenia osoby niemówiącej do działań w zespole/grupie rówieśniczej, włączania rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny oraz zasad tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej. 

 

 

 

Prowadząca: mgr Monika Piechowicz- Kruk

 

oligofrenopedagog, edukator, tutor

  

 

Kalisz, sobota 3 lutego 2018 rok

 

Al. Wolności 6 w Kaliszu

 

        Budynek Empik School       

 

godz. 9.00 – 14.30

 

Koszt: 150 zł

 

Prosimy o udostępnianie informacji nauczycielom i wychowawcom Państwa Placówek.

 

 

 

Zapraszamy

 

Centrum Doskonalenia Edukacyjnego

 

*** 

  

 

Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC w pracy z dzieckiem z problemami komunikacyjnymi.

 

Wstęp do I poziom podstawowego:

 

AAC – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się.

część I 

 

ADRESACI: nauczyciele różnych typów szkół. Celem szkolenia jest poznanie alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC), nabycie umiejętności przeprowadzania diagnozy kompetencji komunikacyjnych, tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się, korzystania z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC, poznanie sposobów włączenia osoby niemówiącej do działań w zespole/grupie rówieśniczej, włączania rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny oraz zasad tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej. 

 

 

 

 

Kalisz, sobota 18 listopada 2017 rok

 

Al. Wolności 6 w Kaliszu

 

Budynek Empik School       

 

godz. 9.00 – 15.30

 

 

 

Prosimy o udostępnianie informacji nauczycielom i wychowawcom Państwa Placówek.

 

 

 

***

 

AAC - alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się.

 

II poziom zaawansowany.

 

Liczba godzin: 15 (1 weekend) warsztat + ćwiczenia Zgłoszenia do końca lutego 2018 r.

Koszt: 450 zł.  

 

 

 

Prosimy o udostępnianie informacji nauczycielom i wychowawcom Państwa Placówek.

 

 

 

Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:

 

CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO

 

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1

 

lub w formie elektronicznej na adres: cde@centrumcde.pl

 

 

 

 • Przypominamy, iż rekrutacja kończy się 7 dni przed szkoleniem
 • Szczegółowe informacje zawarte są w osobnym załączniku oraz na stronie www.centrumcde.pl oraz https://www.facebook.com/centrumcde
 • Podstawą zgłoszenia jest wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA (w załączniku)
 • Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleń dla Rad Pedagogicznych prezentowanych w informatorze udostępnionym szkołom /rok wydania 2016
 • Wszystkie szkolenia realizujemy również dla Rad Pedagogicznych!

 

 

 

*** 

 

Szanowni Państwo

 

Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy

 

placówek oświatowych,

 

 

 

Informujemy, że szkolenie z LOGORYTMIKI z przyczyn niezależnych od organizatora nie może odbyć się w dniu 4 listopada 2017 r.

 

Warsztaty z LOGORYTMIKI odbędą się w terminie marzec/ kwiecień 2018 roku.
Można dosyłać zgłoszenia. Zapraszamy!
Centrum Doskonalenia Edukacyjnego

 

 

 

***

 

 

 

Potwierdzamy warsztat metodyczny:

 

 

 

„Jak uczyć języków obcych dzieci z dysleksją

 

w obliczu obowiązujących przepisów prawnych.

 

Warsztat dla nauczycieli wszystkich typów szkół.”

 

 *** 

 

 

Szanowni Państwo

 

Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy

 

placówek oświatowych,

 

           

 

          Zapraszany nauczycieli języków obcych zainteresowanych tematem pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczególnie omówione zostaną problemy wynikające z zaburzeń o charakterze dyslektycznym i o podłożu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.

 

          Warsztaty to dobra okazja dla nauczycieli na poznanie nowych technik pracy i ich celowości, oraz dla upewnienia się, że własne sposoby radzenia sobie z trudnościami są właściwe.

 

Warsztat przygotowany za wskazaniem nauczycieli i placówek.

 

 

 

Warsztat metodyczny:

 

 

 

Jak uczyć języków obcych dzieci z dysleksją

 

w obliczu obowiązujących przepisów prawnych.

 

Warsztat dla nauczycieli wszystkich typów szkół.”

 

 

 

ADRESACI: nauczyciele różnych typów szkół.

 

Celem szkolenia jest:

 

ü Celem szkolenia jest poznanie zakresu i specyfiki specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z różnorodnych zaburzeń, określenie możliwości i ograniczeń w nauce języków obcych dzieci z SPE.

 

ü Warsztat służy poznaniu aktów prawnych dot. tematu, zasad pracy i oceniania

 

ü oraz praktycznemu zastosowaniu różnych technik i metod nauczania języków obcych adekwatnych do możliwości ucznia z SPE.

 

 

 

Prowadząca: mgr Monika Piechowicz- Kruk
Pedagog specjalny, edukator, trener języka niemieckiego, praktyk turoringu

 

Koszt: 130 zł
Czas: 8 h

 

Kalisz, sobota 4 listopada 2017 rok

 

Al. Wolności 6 w Kaliszu

 

Budynek Empik School        

 

godz. 9.00 – 15.30

 

koszt 130 zł

 

Prosimy o udostępnianie informacji nauczycielom i wychowawcom Państwa Placówek.

 

 

 

Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres:

 

CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO

 

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1

 

lub w formie elektronicznej na adres: cde@centrumcde.pl

 

 

 

 • Przypominamy, iż rekrutacja kończy się 7 dni przed szkoleniem
 • Szczegółowe informacje zawarte są w osobnym załączniku oraz na stronie www.centrumcde.pl oraz https://www.facebook.com/centrumcde
 • Podstawą zgłoszenia jest wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA (w załączniku)
 • Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleń dla Rad Pedagogicznych prezentowanych w informatorze udostępnionym szkołom /rok wydania 2016
 • Wszystkie szkolenia realizujemy również dla Rad Pedagogicznych!

 

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ I WARSZTATÓW STACJONARNYCH CDE: listopad 2017


DATA

TEMAT

 

MIEJSCE

sobota       04.11.2017r.  koszt 130zł                

Jak uczyć języków obcych dzieci z dysleksją

w obliczu obowiązujących przepisów prawnych.

Warsztat dla nauczycieli wszystkich typów szkół.

 

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

najbliższy termin marzec/kwiecień 2018.           

LOGORYTMIKA jako forma uzupełniająca terapię dziecka

z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej.

Warsztat dla nauczycieli przedszkoli i szkół.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

sobota       18.11.2017r.  koszt 150 zł   

Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC w pracy z dzieckiem z problemami komunikacyjnymi

Wstęp do I poziom podstawowego:

AAC – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się

 

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

sobota       18.11.2017r.  koszt 130 zł   

Geografia moja pasja.

Metodyka pracy w oparciu o TIK.

Warsztat dla nauczycieli przyrody i geografii szkoły podstawowej.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

sobota       18.11.2017r.  koszt 130 zł 

Teatr moja pasja - warsztaty dla nauczycieli

z zakresu teatroterapii.

Sztuka rozwoju osobowości i kreatywności młodego człowieka.

Warsztat dla nauczycieli przedszkoli i szkół.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

sobota       25.11.2017r. koszt 130 zł  

Podstawowe elementy tańca współczesnego oraz wybrane metody kompozycji układów tanecznych.

Warsztat dla nauczycieli przedszkoli i szkół.

STUDIUM ANIMATORÓW KULTURY                                ul. Podmiejska 25a        godz. 9.00 – 15.30

Sobota  25.11.2017r.   koszt 130 zł

Gry i zabawy przeciwko agresji – warsztat psychoedukacyjny.

Warsztat dla nauczycieli wszystkich typów szkół.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

Weekend Termin 2017/2018 podamy wkrótce

AAC – alternatywne i wspomagające sposoby

porozumiewania się. I poziom podstawowy.

AAC - alternatywne i wspomagające sposoby

porozumiewania się. II poziom zaawansowany.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

Weekend Termin 2017 podamy wkrótce

Cykl warsztatów z pedagogiką i metodyką M. Montessori:

 1. Praca z uczniem zdolnym w otoczeniu Montessori.
 2. Tabliczka mnożenia i nie tylko, czyli matematyka w klasach I-III.
 3. „Jak powstało życie na Ziemi” czyli przyroda w klasach I-III Montessori”
 4. Elementy metody Montessori w placówkach niemontessoriańskich”.

Al. Wolności 6 w Kaliszu       Budynek Empik School        godz. 9.00 – 15.30

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

CENTRUM DOSKONALENIA EDUKACYJNEGO


 

 

Czytaj całość
 
Rok szkolny 2016-2017

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół
i placówek oświatowych

z radością świętujemy 15 lat obecności i budujących doświadczeń na rynku szkoleniowym. Wiedza i praktyka, które zdobyliśmy poprzez współpracę z wieloma instytucjami oświatowymi i uczelniami, specjalistami, a także dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych napawają nas dumą i zadowoleniem.

Dzięki kreatywności i otwartości na nowe wyzwania wzięliśmy udział w ciekawych projektach edukacyjnych, przygotowaliśmy nauczycieli do bardziej efektywnej pracy dydaktycznej i pedagogicznej, tym samym podnosząc jakość pracy placówek z nami współpracujących.

Przed nami sporo zmian w zakresie prawa oświatowego i zarządzania oświatą. Jesteśmy gotowi do podejmowania wyzwań idących wraz z założonymi zmianami. Dlatego przygotowaliśmy nową ofertę Centrum Doskonalenia Edukacyjnego i podjęliśmy współpracę z nowymi partnerami.

Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli i placówek oświatowych podjęliśmy współpracę z Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi, dzięki której umożliwiamy podjęcie studiów podyplomowych oraz studiów I i II stopnia.

Szkolenia prowadzimy w formie warsztatów doskonalenia zawodowego, kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych. Nauczycielom umożliwiamy ukończenie kursu i zdanie międzynarodowego egzaminu PTE General Level 3 z języka angielskiego do poziomu B2 w Kaliszu.

Nasi wykładowcy to praktycy, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą praktyczną również w bezpośredniej pracy z dzieckiem, rodzicem czy klasą. Z przyjemnością zapraszamy nauczycieli wraz z uczniami i rodzicami do udziału w warsztatach i projektach realizowanych przez Centrum.

Od 2016 roku patronujemy Akademii Młodego Podróżnika, dzięki której możemy bezpośrednio wspomagać i uatrakcyjniać pracę w grupach szkolnych i przedszkolnych.

Wszelkie aktualności i nowości prezentowane będą na nowej stronie internetowej. W nowej odsłonie strony otwieramy dział publikacji, dzięki którym nauczyciele będą mieli dostęp do literatury fachowej.

Ostatnie wyniki naszej pracy dowiodły, że potrafimy sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Poszerzając ofertę liczymy, iż kolejnym zadowolonym nauczycielom wystawimy certyfikaty wysokich kompetencji zawodowych, czego zarówno Centrum jak i Państwu życzę


Monika Piechowicz – Kruk
Dyrektor CDE

 ***

Czytaj całość
 

Dane kontaktowe

CENTRUM DOSKONALENIA
EDUKACYJNEGO

Skr. poczt. 159, 62-800 Kalisz 1
tel. + 48 696 725 232,
      + 48 692 504 230
e-mail: cde@centrumcde.pl
www.centrumcde.pl

Plan szkoleń

 Plan szkoleń: Kalisz, Poznań, Warszawa, Zielona Góra 

Współpraca

   

Delfort