Plecy
avatar

Anna Wytych-Wierzgacz

Absolwentka (magisterium i licencjat) specjalności Taniec, Wydziału Sztuk Scenicznych Uniwersytetu Paris VIII (Paryż, Francja); dyplom licencjacki z filologii romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; dyplom Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu (sekcja jęz. francuskiego); dyplom tancerza zawodowego przyznawany przez Związek Artystów Scen Polskich. Jako stypendystka programu Wspieranie Aktywności Międzynarodowej Instytutu Muzyki i Tańca, uczestniczyła w intensywnym kursie techniki Marthy Graham Summer Intensive w Martha Graham Center of Contemporary Dance w Nowym Jorku; w latach 1990-2005 była tancerką Teatru Tańca ALTER. Uczy przedmiotów związanych z ruchem scenicznym i technikami tańca współczesnego, jako choreograf działajacego w Studium zespołu tańca współczesnego Studnia tworzy choreografie i działania performatywne z młodymi tancerzami.

W 2017 wszczęto jej przewód doktorski na Akademii Muzycznej w Łodzi, w ramach którego powstał spektakl Nitka.