Plecy
Dariusz Grzesik

Dariusz Grzesik

Magister pedagogiki w zakresie wychowania muzycznego, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Nauczyciel dyplomowany.
Ukończył podyplomowe studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, doradztwa zawodowego, ochrony i bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy, zarządzania oświatą oraz kursy kwalifikacyjne dla edukatorów kadry kierowniczej. Posiada kwalifikacje do mierzenia jakości pracy szkoły. Ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
Pracował jako nauczyciel muzyki w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych w liceum profilowanym, wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Delegatury w Kaliszu, dyrektor i edukator Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu.
Autor materiałów edukacyjnych z zakresu „Kultury bezpieczeństwa” dla klas IV-VI szkół podstawowych wydanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie; autor i współautor wielu programów grantów edukacyjnych Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie,  Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Członek Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Edukacyjnego Szkół w Opolu, uczestnik pierwszej grupy docelowej programy TERM IAE, edukator programu „Nowa Szkoła” (grupa 100), edukator programu „Ocenianie w Nowej Szkole”.
Jako edukator specjalizuje się w problematyce nadzoru pedagogicznego; mierzenia, ewaluacji i monitorowania pracy placówek oświatowych; projektowania pracy szkół i placówek oświatowych; awansu zawodowego nauczyciela.

Od kilku lat dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie.
Mieszka w Ostrzeszowie.