avatar

Renata Harabasz

Magister pedagogiki, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ukończyła również studium socjoterapii, studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim nt. psychologicznego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami, kurs terapii pedagogicznej, kurs dla profesjonalistów „Szkoła dla nauczycieli i wychowawców – warsztaty umiejętności wychowawczych wg T. Gordona”.
Zajmuje się diagnozą pedagogiczną w poradni psychologiczno – pedagogicznej; prowadzeniem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce oraz zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest pedagogiem szkolnym w liceum ogólnokształcącym.
Brała udział w projekcie edukacyjnym „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją”; prowadziła zajęcia psychoedukacyjne dla bezrobotnych w ramach projektu Kapitał Ludzki „Aktywność Naszą Szansą”.
Jako edukator zajmuje się problematyką wychowawczo – profilaktyczną i specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Mieszka w Ostrzeszowie.