Plecy
Marzanna Farnicka

Marzanna Farnicka

Marzanna Farnicka, psycholog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego ( Kierownik Pracowni Psychologii Rodziny, Instytut Psychologii), doradca MEN w zakresie Kompetencji Kluczowych,. Jest krajowym reprezentantem Organizacji CICA (cicainterational.org).
Ukończyła studia podyplomowe z z okresu Terapii zaburzeń zachowania dadolescentów i dorosłych oraz Kryminologii z elementami wiktymologii, certyfikowany trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener zastępowania agresji i umiejętności społecznych, trener mindfulnes praktyk Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, kinezjologii edukacyjnej wg Paula Dennisona, terapeuta zaburzeń zachowania oraz PTSD.ukończyła wiele szkoleń i staży w kraju i zagranicą np. roczny staż w zakresie terapii Gestalt, poziomu A w zakresie terapii krótkoterminowej M. Ericksona, cykl szkoleń z zakresu pracy z ofiarami i ze sprawcami przemocy domowej, cykl szkoleń z zakresu terapii rodzin.
Specjalizuje sie w psychologii rodziny oraz psychopatologii rozwojowej. Jest autorką wielu publikacji naukowych. Rozwija trening umiejętności wielokulturowych.
Jako edukator specjalizuje się w wspomaganiu tzw. optymalnego rozwoju dzieci i dorosłych. Ostatnio jest zafascynowana treningami umiejętności wielokulturowych ,które opracowuje wraz z kolegami w Hiszpanii, Portugalii i Polsce.
Autorka wielu publikacji naukowych oraz popularno- naukowych ( Psychologia w szkole,Charaktery, Niebieska linia) CEO Instytutu Badań, Edukacji i Rozwoju http://iberinstytut.pl/Mieszka w Zielonej Górze.